ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบ้านทรายแก้ว จังหวัดตรัง

ชุมชนมัสยิดบ้านทรายแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชุมชนเป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่ชายทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์

ชุมชนคุณธรรมมัสยิดบ้านทรายแก้ว เป็นชุมชนวิถีชาวเล ที่คนรักทะเลต้องมาสัมผัส มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงาม แหล่งชมพยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แหล่งชมฝูงนกอพยพจากไซบีเรีย วิถีชีวิตชาวเล และอาหารทะเลสด ๆ จากท้องทะเล

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

มัสยิดบ้านทรายแก้ว มัสยิดบ้านทรายแก้ว ตั้งอยู่ ม.๗ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานประจำหมู่บ้าน เป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวมุสลิมบ้านทรายแก้ว

แหล่งเรียนรู้การต่อเรือ นายอ่ามัด ชัยฤทธิ์ที่อยู่ 87/5 ม.๗ บ้านทรายแก้ว  ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังเป็นแหล่งเรียนรู้การต่อเรือประมงพื้นบ้าน (เรือหัวโทง) ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ขายให้กับชาวประมงในพื้นที่

แหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน นางสอระ ปังตา ที่อยู่  87/5 ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง แหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมหม้อแกงเตาถ่าน ขนมโกสุ้ย ขนมเหนียวหน้า ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนในการผลิต และใช้เตาถ่าน เพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนม และใช้สีจากธรรมชาติ ส่งขายภายในชุมชน

แหล่งเรียนรู้การแกะปู นางวันดี  แด่หวา กลุ่มแปรรูปแกะปูพื้นบ้าน ที่อยู่ 89/1 ม.7 บ้านทรายแก้ว เป็นกลุ่มอาชีพของแม่บ้าน เมื่อเสร็จงานจากการกรีดยาง ก็แกะปูเป็นอาชีพเสริม รับซื้อปูจากชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ส่งขายไปยังร้านอาหารต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานหอชมวิถีสัตว์น้ำ เกาะลิบง (สะพานหลีกภัย) ตั้งอยู่ม.4 บ้านบาตูปูเต๊ะ สะพานหลีกภัยมีความยาว ๖๙๙ เมตร ปลายสะพานหลีกภัยมีจุดชมวิว ๓๖๐ องศา สามารถมองเห็นพยูนที่มากินหญ้าทะเล ชาวบ้านใช้เป็นท่าเรือหาปลา

หาดบ้านทรายแก้ว หาดบ้านทรายแก้ว ตั้งอยู่ ม.7 บ้านทรายแก้ว เป็นชายหาดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม และเป็นเส้นทางไปแหลมมุตา เพื่อหาหอยติเตบ 

แหลมมุตา แหลมมุตา ตั้งอยู่ ม.7 บ้านทรายแก้ว เป็นจุดหาหอยติเตบ และแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ 

บ่อน้ำจืดในป่าโกงกาง บ่อน้ำจืดในป่าโกงกาง ตั้งอยู่ ม.7 บ้านทรายแก้ว ชาวบ้านค้นพบเมื่อครั้งที่น้ำจืดในเกาะแห้ง ชาวบ้านสังเกตเห็นนกไปกินน้ำบริเวณดังกล่าว จึงรู้ว่าเป็นบ่อน้ำจืด สามารถนำน้ำมาใช้ได้เวลาขาดแคลน ซึ่งอยู่ในป่าโกงกางที่มีน้ำเค็มขึ้นถึง ปัจจุบันยังใช้น้ำในบ่อนี้อยู่ในฤดูแล้ง

หาดบ้านหลังเขา หาดบ้านหลังเขา ตั้งอยู่ ม.5 บ้านหลังเขา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เมื่อน้ำลงจะมีทะเลแหวก เป็นเส้นทางเดินลงไปยังเกาะกวาง บริเวณนี้มีการขุดหอยหวาน และสามารถดำน้ำดูปะการังได้

หาดแหลมปันหยัง ตั้งอยู่ ม.4 บ้านบาตูปูเต๊ะ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล มีหินซ้อนที่สวยงามเป็นชั้น ๆ 

หาดทุ่งหญ้าคา ตั้งอยู่ ม.5 บ้านหลังเขา เป็นชายหาดที่มีหินเรียงรายกันตลอดหาด ซึ่งมีความยาวชายหาดประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม หาดทรายกลายเป็นสีทองเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์  เมื่อก่อนมีหญ้าคาเยอะ ตอนนี้มีมะพร้าวมาปลูกแทนที่หญ้าคา ความสวยงามยังเหมือนเดิม เป็นที่ตั้งของสะพานหิน

สะพานหิน ตั้งอยู่ ม.5 บ้านหลังเขา เป็นความสวยงามของหินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเป็นรูปร่างคล้ายสะพาน เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็น Landmark ของเกาะ ถ้าไม่มาสะพานหินก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะลิบง

แหลมจูโหย แหลมจูโหย ตั้งอยู่ ม.1 เป็นแหลมที่อยู่ทิศตะวันออกสุดของเกาะลิบง มีชายหาดสวยซึ่งเมื่อน้ำลง สามารถเดินไปถึงเกาะตูบ ซึ่งเป็นจุดชมฝูงนกจากไซบีเรีย ประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี และยังเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเกาะลิบง

หาดแหลมโต๊ะชัย หาดแหลมโต๊ะชัย ตั้งอยู่ ม.1 เมื่อน้ำลดจะได้ชมกองทัพปูก้ามโต นับหมื่น ๆ ตัวที่ออกมาอาบแดด  สามารถมาชมได้ตลอดทั้งปี

เขาบาตูปูเต๊ะ เขาบาตูปูเต๊ะ ตั้งอยู่ ม.4 บ้านบาตูปูเต๊ะ เป็นจุดชมพยูนตามธรรมชาติ สามารถมองวิวทะเลและรอบเกาะได้ 360 องศา ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 2 ชั่วโมง

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปลากระชัง หอยนางรม นายสะปิอี เทศนำ ประธานกลุ่มรักษ์ดูหยง เป็นอาชีพเสริม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ไว้ในการเรียนรู้และขายในพาณิชย์ ปลากะพง หอยนางรม เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือคายัค หาดบ้านทรายแก้ว พายเรือชมป่าชายเลน พยูน ลำละ ๒ คน เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง

การตกหมึก ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหลาวเหลียง หน้าทะเลเกาะลิบง เดินทางไปตกหมึก เล่นน้ำ ดูปะการัง พร้อมอาหาร ๑ มื้อ ระยะเวลา ๔ ชั่วโมง ท่านละ ๔๐๐ บาท

โล๊ะกุ้ง หน้าชายฝั่งเกาะลิบง แนวหญ้าทะเล การโล๊ะกุ้ง หรือจับกุ้ง ฟรีอุปกรณ์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ท่านละ 100 บาท

การดูฝูงนกไซบีเรีย แหลมจูโหย การชมฝูงนกไซบีเรีย เล่นน้ำ ใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นั่งเรือเหมาลำ 1,200 บาท 6 คน

การหาหอยติเตบ แหลมปันหยัง กิจกรรมเล่นน้ำ หาหอยติเตบ ที่แหลมปันหยัง

การปล่อยปูม้า หาดบ้านทรายแก้ว กิจกรรมปล่อยปูม้าสู่ธรรมชาติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม