นาโปแก จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๓ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๑. นาโปแก เป็นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่น “นา” ก็คือ นาข้าว ส่วนคำว่า “โปแก” เป็นสำเนียงใต้ หมายถึง ปู่ แปลว่า ที่นาของคุณปู่ ภายในพื้นที่มีแปลงปลูกข้าวสาธิต ที่เต็มไปด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ เช่น ข้าวสังข์หยดข้าวซ้อมมือโบราณ ฯลฯ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทย ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงแรงทำตั้งแต่การเกี่ยวข้าว ไถนา ดำนา เลี้ยงควายขุดบ่อปลา มีควายให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความรักน่าเอ็นดูและป้อนหญ้า มีฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพัทลุง เช่น การสีข้าวแบบโบราณ ร้อยลูกปัดมโนราห์ หุงข้าวด้วยฟืน หม้อดิน สานเสื่อกระเป๋า ทำขนมปำจี (ขนมพื้นบ้าน) นอกจากนี้ยังมีโซนร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง ซึ่งแต่ละร้านเชื่อมโยงกันด้วยสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านท้องนาเขียวขจี ให้เราเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ เดินเล่นถ่ายรูป สูดอากาศดี ๆ รับลมเย็นๆ รายล้อมด้วยศาลาและกระท่อมไม้ ที่ตั้งเรียงรายเป็นเอกลักษณ์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
โฮมสเตย์ ‘ขนำปลายนา’
ราคา 1,500 บาท และ 1,800 บาทต่อหลัง พร้อมอาการเช้าสำหรับ ๒ ท่าน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร: ๐๖ ๒๕๙๑ ๖๖๓๒
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook :นาโปแก
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม