ชุมชนคุณธรรมวัดปาโมกข์ จังหวัดพังงา

ชุมชนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ร่มรื่น ละแวกชุมชนมีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ตั้งชุมชนเหนือบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเห็นร่องรอยของพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกอยู่บ้าง มีประชากร ๕๑๔ คน จาก ๑๕๖ ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒) นับถือศาสนาพุทธ ๑๐๐ % ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และท้องถิ่น

ความเป็นชุมชนที่สงบ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนที่ผูกพันกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ที่โดดเด่น เช่น งานวันขนมไทย งานหัตถกรรมจักสานหมวกใบร่มข้าว ที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน และสามารถร่วมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณี และวันสำคัญ ได้ตลอดทั้ง ๑๒ เดือน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ถนนคนเดินบ้านปากถัก ถนนคนเดินย่านตลาดเก่า ของอำเภอกะปง เปิดทุกวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม บริเวณโดยรอบของ ตลาด จะพบกับบ้านเก่าตึกสไตล์โคโลเนียลสมัยโบราณ ภายในตลาดจะมีการสาธิตหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน การจัดจำหน่ายอาหารและขนมพื้นถิ่น

บริษัทเรือขุดแร่ จุติกะปง จำกัด ศูนย์การเรียนรู้      การทำเหมืองแร่สมัยโบราณของกะปง     เปิดทุกวันเสาร์ ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. ระหว่างเดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากพู่ ร่วมใจ ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว การทำเครื่องแกง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมหมวกใบร่มข้าว 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำพุร้อนปลายพู่ น้ำพุร้อนทางธรรมชาติที่เกิดจากการไหลมารวมตัวกันระหว่างธารน้ำร้อนและน้ำเย็น น้ำพุร้อนที่นี่สามารถนำไข่มาต้มเป็นไข่ออนเซ็น

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนทุเรียนป้านุช-ลุงเปีย สวนทุเรียนที่จำหน่ายทุเรียนพันธุ์สาลิกา    (ทุเรียนเฉพาะถิ่นของเมืองกะปง) และทุเรียนพื้นบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนพร้อมกับรับประทานทุเรียน

บ้านหนังสือชุมชน สวนสมรมย์ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น      การเลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ ปลูกพืชสวนครัว (หน่อไม้ ตำลึง ผักกูด) ผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) รวมถึงไม้ประดับ   

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ขับ ATV รีสอร์ทกะปงATV ขับ ATV รอบ ๆ รีสอร์ท สนามทดลองขับ และสามารถขับไปยังน้ำพุร้อนปลายพู่ รวมถึงบริเวณใกล้เคียง

การแช่น้ำร้อน – ลวกไข่ น้ำพุร้อนปลายพู่  น้ำพุร้อนปลายพู่เป็นธารน้ำร้อนและน้ำเย็นไหลมาบรรจบกันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำและแช่น้ำได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถซื้อไข่จากร้านค้ามาลวกเป็นไข่ออนเซ็น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม