ชุมชนคุณธรรมวัดสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมแบบครบวงจร ที่อยู่ร่วมกันแบบ เครือญาติ มีชาติพันธุ์ไท – เขมร ใช้ภาษา “แขมร์” เป็นภาษาถิ่น มีการหลอมรวมวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ลงตัวและยังคงรักษากลิ่นอายชาติพันธุ์เขมร สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ ด้วยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เพียง 12 กิโลเมตร

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม กลิ่นอายวิถีชีวิตแบบเซราะกราว ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบชาติพันธุ์ไท – เขมร มีผ้าไหมยกดอกพิกุล ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง ผ้าที่เกิดจากผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ไท – ลาว และไท – เขมร การละเล่นเรือมตรด ขนมตดหมา วิหารคู่ พระพุทธรูปไม้โบราณ โฮมสเตย์และรีสอร์ทไว้รองรับนักท่องเที่ยว    

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสนวนนอก
ภายในวัดสนวนนอก    มีพุทธอุทยานทำดี    ละชั่ว  กลัวบาป เดิมมีชื่อว่า  “อุทยานหยุดทำชั่วเถิด”  สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๑๙ และมีโบสถ์ สร้างตั้งคู่กันอยู่ 2 หลัง ภายในมีพระประธานที่สวยงาม  

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก
แหล่งทอผ้าไหมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

กำแพงดินและ คูเมืองโบราณ
เป็นกำแพงดิน จำนวน  ๓ ชั้น มีคูเมืองอยู่ตรงกลางระหว่างกำแพงดิน  ความสูงของกำแพงดิน  ประมาณ  ๑  เมตร  ๕๐  เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเมื่อประมาณ  ๑,๕๐๐  ปี เป็นกำแพงป้องกันภัยจากศัตรูและอาจเคยเป็นฐานทัพ  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานยายชุน
สร้างขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๘ ด้วยเงินบริจาคของยายชุน ผู้เป็นเศรษฐีนี ในยุคสมัยนั้น  ลักษณะของสะพานเป็นกระดานไม้แผ่นเดียววางทอดกัน ระยะทางประมาณ  ๕๐ เมตร เพื่อข้ามลำห้วยจากฝั่งหมู่บ้านสนวนนอกไปยังทุ่งนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน ของนายประถม  โกติรัมย์ ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญ
ลานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดิ์ดีกับผู้รับขวัญ โดยใช้ภาษาถิ่น คือ ภาษา “แขมร์” เป็นบทเรียกขวัญ 

การแสดงรำตรด
ลานวัฒนธรรม เป็นการละเล่นพื้นบ้าน ใช้เล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และใช้ภาษาถิ่นในการแสดง 

ตักบาตร
วัดสนวนนนอก หรือหน้าบ้าน ทำบุญตักบาตร  ตอนเช้าที่วัดสนวนนอกหรือหน้าบ้าน

ทอผ้า
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก เรียนรู้และทดลองทอผ้า

ฐานบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ฐานบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เรียนรู้และทดลองปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

ฐานบ้านนก
ฐานบ้านนก เรียนรู้และทดลองทำนกจากกะลามะพร้าว

ฐานบ้านจักสาน
ฐานบ้านจักสาน เรียนรู้และทดลองจักสานจากไม้ไผ่

ฐานบ้านกระดิ่ง
ฐานบ้านกระดิ่ง เรียนรู้และทดลองทำกระดิ่ง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม