ชุมชนคุณธรรมบ้านผาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี

บ้านผาสิงห์ ล้อมด้วยภูเขาสูงในเทือกเขาภูพาน วนตามเข็มนาฬิกาตั้งแต่ ภูฝอยลม-ภูผาแดง-ภูสิงห์-ภูนกแซว และภูกุ้มข้าว เดิมชาวบ้านเรียกว่า บ้านผาโพง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีภูเขาและหน้าผารายล้อมรอบหมู่บ้านมีลักษณะเหมือนสิงโต เป็นทำเลในการเลี้ยงสัตว์และแหล่งหาของป่าของชาวบ้านหมากหญ้าจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “บ้านผาสิงห์” มีประชากรประมาณ ๒๕๐ หลังคาเรือน อาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ไร่มัน ปลูกข้าว เก็บของป่า ในยามเช้าวิถีชีวิตของชุมชน 

บ้านผาสิงห์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีจุดเช็คอินบนซุ้มสะพานรูปสิงห์ เป็นจุดชมวิวมองเห็นภูเขารอบ ๆ บ้านผาสิงห์  ๓๖๐ องศา มีที่พักโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน เดินทางมาทำบุญตักบาตรยามเช้า และไปทำบุญที่วัดป่าถ้ำสหาย มีเส้นทางเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะ เช่น วัดป่า สำนักสงฆ์ สายวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดป่าทับกุง (วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต) วัดถ้ำสหาย (วัดป่าทับกุง) อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ ๓ กม.ซึ่งมีหลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร เป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านผาสิงห์ เคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน ยามเช้าพระสงฆ์มาบิณฑบาต ในหมู่บ้าน ผาสิงห์ จำนวน ๑๐๐ กว่ารูป ทำให้มีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ มาแวะเวียน มาชุมชนบ้านผาสิงห์ เพื่อรอใส่บาตรพระวัดป่าทับกุง

กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ /แหล่งเรียนรู้การทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ การรวมกลุ่มทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน เช่น ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  ผ้าหมี่สลับขิดขั้น ชุมชนได้อนุรักษ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบโบราณ จากรุ่นสู่รุ่นเด็กเยาวชน ชาวบ้าน มีรายได้ มีอาชีพเสริมจากการผลิตผ้าทอมือ ในยามว่าง หลังจากฤดูกาลทำนา 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิว ซุ้มสะพานผาสิงห์ เป็น Land mark ที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางหมู่บ้าน สามารถมองเห็นมุมสูงรอบ ๆ อย่างสวยงาม

จุดชมวิว ร้านกาแฟ ภูผาสิงห์ ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม จัดร้านบรรยากาศสบาย นั่งเล่น จิบกาแฟชมวิวภูเขารอบหมู่บ้าน ๓๖๐ องศา วันหยุดมีอาหารตามสั่ง สเต็ก
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 06 4189 7839

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฮักไร่ฮักนา ฟาร์ม
สวนฮักไร่ฮักนา ก็เริ่มปรับพื้นที่มากกว่า ๑๐ ไร่ มาปลูกดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ทำบ่อตกปลา และไร่นาสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีจำหน่ายอาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม กาแฟสด
สอบถามรายละเอียด ลุงแดง  09 8656 4816

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การตักบาตร พระสงฆ์วัดป่า ๑๐๐ กว่ารูป
ถนนสายธรรมะ บ้านผาสิงห์ มีพระสงฆ์ จากวัดป่าทับกุง มาบิณฑบาตทุกวัน จำนวน ๑๐๐ กว่ารูป ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ถนนสายธรรมะ บ้านผาสิงห์

ถนนสายธรรมะ บ้านผาสิงห์ มีพระสงฆ์ จากวัดป่าทับกุง

มาบิณฑบาตทุกวัน จำนวน ๑๐๐ กว่ารูป ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น.

ศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ และงานหัตถกรรม
กลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์ /แหล่งเรียนรู้การทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ – DIY สาธิตการย้อมสีธรรมชาติ
– DIY ร้อยสร้อย จากผ้า , การทำเข็มขัด สายรัดซิ่น
– สาธิต การทอผ้าแบบโบราณเทคนิค กวักล้วง
– สาธิต งานจักสานไม้ไผ่ เช่น ฮวด  กระติ๊บข้าว

กิจกรรมเดินป่า ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ

น้ำตกตาดโตน อยู่ห่างจากหมู่บ้านผาสิงห์ ออกกไป ๓ กม.
-กิจกรรมชมศึกษาเรียนรู้ พันธุ์ไม้ ยาสมุนไพรพื้นบ้านจากป่าธรรมชาติ  วิถีชาวบ้านเก็บของป่า เช่น หน่อไม้  เห็ด  ผัก ยาสมุนไพร และกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น โยนเมล็ดกล้าไม้ป่า
-ชมน้ำตกตาดโตน แหล่งน้ำธรรมชาติจากภูฝอยลม น้ำประปาภูเขา สู่ชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม