ร้านอาหารอุทยานนกน้ำคูขุด จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง๕/๒ หมูที่ ๔ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. ร้านอาหารนกน้ำคูขุด เป็นร้านอาหารพื้นบ้าน อาหารตามสั่ง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ผลิตภัณฑ์ที่นำมาปรุงเป็นอาหารจึงเป็นผลิตภัณฑ์สด ๆ จาก ทะเลสาบสงขลา เช่น กุ้งทะเลสาบ (แม่กุ้ง) ปลากระบอก ปลามิหลัง ปลาขี้ตัง ปลากะพง ภายในร้านเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอวนด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติจากวิว ทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลาที่สวยงาม บริหารงานโดยคุณสุภิญญา จันทร์ทิพย์ เป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการ และปรุงอาหารด้วยตัวเองมากว่า ๔๐ ปี ไม่ว่าจะเป็นเมนูใด รสชาติเข้มข้น กลมกล่อมถูกใจจนลืมไม่ลง ลูกค้าที่แวะมาชิมฝีมือจะต้องมาแล้วมาอีก
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ แกงส้มปลากระบอก
๒.๒ แกงส้มปลาขี้ตัง
๒.๓ ต้มส้มปลากระบอก
๒.๔ ผัดเผ็ดปลามิหลัง
๒.๕ กุ้งทะเลสาบหรือแม่กุ้งผัดเปรี้ยวหวาน
๒.๖ กุ้งเผา (กุ้งทะเลสาบหรือแม่กุ้ง)
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๔๖๓๓ ๒๕๓๔
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านอาหารอุทยานนกน้ำคูขุด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม