วัชรี จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล หงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
๑.ร้านวัชรีของฝาก นอกจากมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน สินค้าจากเกษตรกร สินค้าวิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายภายในร้านหลายชนิด ใครไปใครมาหาซื้อของฝากเมืองระนองได้จากทุกแหล่ง ไม่ต้องไปซื้อหลายแห่ง
ของฝากภายในร้าน
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
๑. อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง กุ้งเสียบอบแห้ง กุ้งเคยอบแห้ง ปลาจิ้งจั้งแห้ง
๒. เมล็ดกาหยูอบเกลือ/อบเนย/อบคาราเมล เมล็ดกาหยูคั่วธรรมชาติ
๓. กะปิกุ้ง
๔. ขนมพื้นถิ่น
๕. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าถุงสำเร็จ หมวก ผ้าชิ้น ฯลฯ
๖. น้ำปริกแห้งปรุงรส
๗. กาแฟสดและเครื่องดื่มอื่น ๆ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๗๘๑ ๐๓๒๓
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook ร้านวัชรี ของฝากเมืองระนอง

ร้านบุหงาตานี จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง ๕๕/๑๑ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 ๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ร้านบุหงาตานีเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจมากมายของจังหวัดปัตตานี เช่น ปลาหมึกแห้ง น้ำบูดู ข้าวเกรียบปลา ลูกหยีกวนเครื่องทองเหลือง ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับหรือตกแต่ง)
ปลาหมึกแห้ง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีมาจากอำเภอปะนาเระ เป็นปลาหมึกตัวโตขาวใส รสชาติดี ไม่เค็มจัด น้ำบูดู ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำข้าวยำ อันเป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ หากมาจากอำเภอสายบุรีแล้วถือว่าเป็นน้ำบูดูที่ดีมาก อร่อยและเก็บไว้ได้นาน
ข้าวเกรียบปลา เป็นของพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอสายบุรี อร่อยไม่แพ้ข้าวเกรียบกุ้ง และไม่คาว ลูกหยีกวน เป็นลูกหยีกวนชนิดไม่มีเมล็ด ทำเป็นห่อขนาดเท่ากับหัวแม่มือ รสกลมกล่อม เปรี้ยว หวาน เค็ม กำลังดี และมีรสเผ็ดนิด ๆ กันเลี่ยน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6955 0948
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/ร้านบุหงาตานี-100466487236438/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม