จิราวรรณเบญจรงค์ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 32/3 ซอย ไร่ขิง 32 ถนนไร่ขิง – ดอนหวาย หมู่ 10 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ จิราวรรณเบญจรงค์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายอภิมุข ชูเทียน
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์ลายทวารวดี
รายละเอียดความโดดเด่น ร้านจิราวรรณเบญจรงค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โดยนำลายทวารวดีมาใช้ในการออกแบบเบญจรงค์ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ในปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕ โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นของขวัญสำหรับผู้นำประเทศอาเซียน และคู่สมรส
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
5.1 นายอภิมุข ชูเทียน โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๕๒ ๖๖๕๙
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : จิราวรรณ เบญจรงค์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง

ที่ตั้ง หมู่ ๓ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
๑.เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นกลุ่มดินประดิษฐ์ ถ่ายทอดผลงานตามรูปแบบท้องถิ่นอย่างสวยงาม โดยปั้นเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างสมจริง เช่น ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วย และยังนำมาจัดเป็นแจกันดอกไม้นานาพันธุ์ กระถางดอกไม้ เหมาะแก่การเลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติมิตร
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือของตกแต่ง)
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๕๔๐๔ ๔๗๓๑
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : กลุ่มดอกไม้ดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรม วัดสำโรง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม