ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง ๒๘๐ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. ร้านอาหารเช้า และอาหารอื่นๆ ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของชาวท่าแร่ และชาวสกลนคร โดยสถานที่ตั้งเป็นตึก ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ผสมเวียดนาม ซึ่งยังคงความสวยงามของลวดลายแบบฉบับฝรั่งเศษ โดยปัจจุบันได้ต่อเติมและดัดแปลงเป็นร้านอาหาร
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ กาแฟเวียดนาม
๒.๒ ข้าวเปียกเส้น (ก๊วยจั๊บญวณ)
๒.๓ สุกี้โบราณ
๒.๔ ไข่กะทะ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณพีน่า ๐๘ ๗๘๖๖ ๔๓๘๓
คุณนิตยา ๐๙ ๐๒๕๔ ๘๘๓๓
ป๋าโจ ๐๖ ๓๙๑๓ ๖๐๒๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก บ้านท่าแร่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เจ้ตุ๊กตา ข้าวเปึยกเส้นข้างดับเพลิง จ.มุกดาหาร

ที่ตั้ง ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
๑.ร้านเจ้ตุ๊กตา ข้าวเปึยกเส้นข้างดับเพลิง เป็นร้านเล็กๆ เปิดโล่ง ตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นร้านเก่าแก่เป็นที่นิยมและรู้จักของคนมุกดาหารมายาวนาน
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1. ข้าวเปียกเส้น
2.2. ไข่ลวก
2.3. กะหรี่ปั๊บ
2.4 ต้มเลือดหมู
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา 05.30-13.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1060 5821
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : เจ้ตุ๊กตาข้าวเปียกเส้นข้างดับเพลิง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม