ครัวคุณจ๋า จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้ง ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑. ร้านอาหารทะเล เมนูพื้นบ้าน บรรยากาศดี ติดริมน้ำ ที่ใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นเป็นตัวชูโรง ได้แก่ ผักชะคราม มีอาหารหลากหลายเมนู ที่โดดเด่น ได้แก่ น้ำพริกผักชะคราม,ปลาทูแดดเดียว,แกงส้ม ใบชะคราม วัตถุดิบมีความสดใหม่ ราคาย่อมเยาว์และเป็นร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ถือเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใครผ่านมาต้องแวะมารับประทานแทบทุกครั้ง
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ น้ำพริกใบชะคราม-ปลาหมอเทศแดดเดียว
๒.๒ หลนปู
๒.๓ ปลาทูทอดน้ำปลา
๒.๔ ปูนึ่ง
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๘๐๘ ๒๗๐๑
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านครัวคุณจ๋า วัดเขายี่สาร