ครัวพีพี จังหวัดหนองบัวลำภู

เลขที่ ๑๗๓ หมู่ ๑ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. ประกอบกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 มาจากรุ่นสู่รุ่น จากเดิม ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ และนางพรพรรณ ภูมิจันทร์ทิพย์ เดิมพ่อ แม่ท่านทำอาหารประเภท อาหารตามสั่งภายในหมู่บ้านมีรสชาติถูกปากชาวบ้าน และเป็นที่ลำลือของชาวบ้าน ตั้งแต่สมัยตายายท่านใช้ชีวิตในชนบทภายในหมู่บ้านและท่านเป็นข้าราชการตำรวจ สภ.นาวัง เลยมาทำร้านสวัสดิการในสถานีตำรวจ สภ.นาวัง จนถึงปัจจุบันได้กำไรจากการประกอบกิจการร้านอาหารมาชื้อที่ดินเป็นของตัวเอง บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มาจนถึงปัจจุบัน
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ลาบ
2.2 ก้อย
2.3 ต้มแซ่บ
2.4 ปลาเผา
2.5 ส้มตำ
2.6 ตับหวาน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์ – ศุกร์ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๒๐๐ ๔๑๔๒, ๐๘ ๖๐๒๑ ๗๙๖๗
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม