แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 9 หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่ามะขามเฒ่า บริเวณปากคลองแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า และมาหักเลี้ยวเป็นแยกแม่น้ำที่ไหลไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทีตรงที่เป็นพื้นที่ปากคลอง ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท กับฝั่งตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อ ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า “คลองมะขามเฒ่า” ตอนที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า “แม่น้ำสุพรรณบุรี” ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า “แม่น้ำนครชัยศรี” ส่วนตอนที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า “แม่น้ำท่าจีน”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สิงหาคม – มีนาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– เรือข้ามฟาก คนละ 20 บาท
– ล่องเรือ เริ่มต้น 80 บาท/คน แบบเหมาลำ 1,500 บาท/ 3,500 บาท/ 7,000 บาท
– พายเรือและsup board เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาท/คน ชั่วโมงถัดไป 100 บาท/คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เรือข้ามฟาก, ล่องเรือกระแชง, พายเรือ, sup board
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
6.1 นางสาวนฤมล นิ่มอนงค์ โทรศัพท์ 08 1659 5805
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ท่าเรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุคและบ้านสวนบางเตย
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม