คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุ
๑. เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนด มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนดป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาและเป็นสถานที่ขึ้นลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผู้สร้างแม่น้ำโขงและเป็นเจ้าของปลาบึก คำชะโนดมีพื้นที่ 50 ไร่ มีบ่อน้ำอยู่กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ก่อขอบปูนสูง 60 เซนติเมตร ใกล้กับบ่อน้ำ จะมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธตั้งอยู่ 2 ศาล เพื่อให้คนได้กราบไหว้บูชาและบนบานศาลกล่าวต่าง ๆ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เปิดตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
“ศาลของเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา” (พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของที่นี่ ซึ่ง แต่ละวันจะมีคนเดินทางมากราบไหว้ รำบวงสรวงถวาย เจ้าปู่และเจ้าย่ากันเป็นจำนวนมาก
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 4973 8384
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศูนย์อำนวยการคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม