คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

ที่ตั้ง ถนน คุ้มเดิม ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
๑.คุ้มเจ้าหลวง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยเจ้าพิริยเทพวงษ์ เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น เป็นอาคารทรงขนมปังขิง สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป ในปี พ.ศ. 2445 ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเมืองนครแพร่ทำให้เจ้าพิริยเทพวงษ์ได้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และจนถึงแก่พิราลัย รัฐสยามจึงได้ยึดราชสมบัติและคุ้มของเจ้าหลวง ใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารม้าจากกรุงเทพฯ ที่ส่งมารักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองแพร่อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาใช้เป็นจวนหรือบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จนเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดูแล มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา โดยไม่เสียค่าเข้าชม นอกจากนี้ ยังมีบริการรถรางนำเทียวสถานที่สำคัญในตัวเมืองจังหวัดแพร่ ทั้งหมด 2 รอบ แบ่งเป็นรอบเช้า เวลา 10.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 14.00 น.
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5452 4158
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.phraepao.go.th
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม