ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน จังหวัดยะลา

เป็นหมู่บ้านที่ค้นพบโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตพรมแดนไทยมาเลเซีย เดินสำรวจตามแนวลำธารจนพบแอ่งน้ำที่มีความร้อน สามารถอาบน้ำคลายหนาว และรักษาบำบัดโรคผิวหนังได้ ต่อมาจึงได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานเกิดเป็นชุมชน  เรียกชื่อชุมชนนี้ตามลักษณะของภูมิศาสตร์ว่า  “บ้านบ่อน้ำร้อน” แช่บ่อน้ำร้อน นอนดูหมอก ดอกไม้งาม ตามรอยดูอุโมงค์ปิยะมิตร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สถานที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ และเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของคนในชุมชน

อุโมงปิยะมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านปิยะมิตร 1 หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นฐานที่มั่นปฏิบัติการต่อสู้ ทางการทหารของอดีตขบวนการโจร คอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) เป็นหลุมหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียงอาหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน ๗ นาที

สวนไม้ดอกเมืองหนาว เบตง ตั้งอยู่ที่ บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง แห่งเดียวในภาคใต้ มีสภาพอากาศที่เหมาะสม อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว ๘๐๐ เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนส้มโชกุน “ช้างบ่อน้ำร้อนเบตง” ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สวนส้มขนาดใหญ่  มีพื้นที่กว่า ๒๐๐ ไร่ การปลูกส้มโชกุนบ้านบ่อน้ำร้อนแตกต่างต่างจากที่อื่น เป็นการปลูกบนภูเขา แบบขั้นบันได เหมือนการปลูกชาของภาคเหนือ ส้มโชกุนที่นี้มีคุณลักษณะต่างจากส้มทั่วไปผลจะใหญ่กว่า รสชาติหวานนำเปรี้ยวเปลือกบาง เนื้อเยอะ

สวนทุเรียนมูซานคิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สวนศักดิ์ศรี เป็นสวนแรก ๆ ที่นำทุเรียนพันธุ์   มูซานคิงเข้ามาปลูกในพื้นที่ ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง ลักษณะเด่นของทุเรียน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือบริเวณก้นผลจะดูเป็นแฉกรูปดาว ๕ แฉก เปลือกบาง เมล็ดเล็กและลีบบาง เนื้อเป็นสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเนียน รสชาติหวานมันและหวานแหลม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

งานสีสันโคมไฟเบตง บ่อน้ำร้อน เบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา งานสีสันโคมไฟเบตง จัดแสดงโคมไฟหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งโคมไฟมังกรจักรพรรดิ โคมไฟกิเลน ประติมากรรมโคมไฟเซียนกลางน้ำ ต้นไม้แห่งความปรารถนา อุโมงค์แห่งแสง และประติมากรรมโคมไฟอื่น ๆ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เรียงรายตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณบ่อน้ำร้อนมีการแสดง แสง สี แสง และศิลปวัฒนธรรม 

ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว เทศกาลดอกไม้บานที่เบตง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เทศกาลดอกไม้บานที่เบตง จุดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง โดยมี ดอกไม้นานาพันธุ์ บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้มาได้ถ่ายรูปความสวยงามของดอกไม้ อาทิ ดอกทิวลิป หลากสีทั้งสีขาว แดง ชมพู และส้ม ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงาน รวมไปถึงดอกแอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ที่ให้สีสันสวยงามพร้อมเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตลอดทั้งงาน

ชมอุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ปิยะมิตรตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และอุโมงค์ดินสร้างขึ้นในปี 2519 ใช้กำลังคนในการขุดเจาะประมาณ 50 คน ขุดเข้าไปในภูเขา ใช้เวลา 3 เดือน  มีความกว้าง 50-60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 200 คน มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในอุโมงค์มีห้องเก็บเสบียงห้องนอน อากาศเย็นสบาย 

ชมแปลงการเกษตร สวนทุเรียนมูซานคิง  ศึกษาวิธีการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงเบตง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม