ร้านกุนเชียง จ.สุรินทร์

414/1-6 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
๑. ร้านกุนเชียง 5 ดาว ถือได้ว่าเป็นร้านขายของฝากเจ้าแรกและเก่าแก่ที่สุดในสุรินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัย ที่คุณปู่ เป็นผู้แรก ที่มาทำกุนเชียงและเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์กุนเชียงและเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดสุรินทร์ ชื่อร้าน โค้วคี่เฮียง ชื่อของคุณปู่เอง แต่ต่อมาคุณ นัทช์ธนากรณ์ เข้ามารับช่วงร้านต่อ ตั้งชื่อร้านใหม่ว่า ร้านสหรส ซึ่งเป็นชื่อที่ติดหูคนสุรินทร์ในสมัยก่อน แต่เนื่องจากคุณพ่อต้องการให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักง่ายต่อการจดจำยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อ กุนเชียง 5 ดาว และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ร้านผลิตขึ้น ก็ใช้ชื่อ 5 ดาวทั้งหมด
สินค้าของทางร้านจะมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สูตรเฉพาะของทางร้าน มีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดีและสดใหม่เพื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากร้านขายกุนเชียงอื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นในการซื้อเป็นของฝากหรือเลือกรับประทานเอง สินค้าหลายชนิดทางร้านจะคิดค้นรูปแบบและสูตรเอง จนเรียกได้ว่าสินค้าหลายตัวของที่ร้านมีที่เดียวในประเทศไทย ปณิธานของทางร้านที่ยึดมั่นตลอดมาคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต เราจึงตั้งใจทำของที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย แปลกใหม่ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ และเราจะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์
– อาหาร
– ของที่ระลึก
– ผ้าไหม
– งานหัตถกรรม
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 07.00 – 21.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 0 4451 1775
๕. ช่องทางออนไลน์
LINE ID : @kunchiang5dao
Facebook : www.facebook.com/kunchiang5dao

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม คือ ศาสนาพุทธ และอิสลาม และ 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทย ไทย-จีน และไทย-มุสลิม ที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ใช้วิถีชีวิตทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา เป็นตัวเชื่อมในการใช้ชีวิต และใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

สะพานวัดใจ
พิชิตสะพานวัดใจ เปิดมุมมองใหม่ของชีวิตบ้านน้ำเชี่ยวชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
มัสยิด 200 ปี
มัสยิด 200 ปี มัสยิดอัลกุบรอ เป็นมัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออก

ฝึกทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านสานงอบ
หัตถกรรมพื้นบ้านงานสานงอบแบบมืออาชีพของคนน้ำเชี่ยวที่อยู่คู่วิถีชีวิตมายาวนาน
วัดน้ำเชี่ยว (วัดอินทราราม)
เยี่ยมชมวัดน้ำเชี่ยว เดิมชื่อวัด “อินทราราม” เป็นวัดที่ ร.5 เคยเสด็จใน ร.ศ.130
ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว
สักการะศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว เสริมสิริมงคลให้ชีวิต เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ล่องเรือชมธรรมชาติ
ล่องเรือชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ และทำกิจกรรมงมหอยปากเป็ดบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ธนาคารสัตว์น้ำ บ้านน้ำเชี่ยว
กิจกรรมปล่อยเล็กจับใหญ่ เป็นกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำที่ชาวชุมชนทำการอนุบาลเพาะพันธุ์ เพิ่มประชากรสัตว์น้ำที่รอดชีวิต

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำข้าวเกรียบยาหน้า
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เมนูขนมทานเล่น สองวัฒนธรรมคือไทยผสมกับอาหารมุสลิม ที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี มีรับประทานที่บ้านน้ำเชี่ยวที่เดียวเท่านั้น
ทำตังเมกรอบ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตังเมกรอบหรือ น้ำตาลชัก หรือขนมไม้ในวัยเด็กที่คุ้นเคย มีความหอมจากต้นตาล กรอบอร่อย

ทำงอบน้ำเชี่ยว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวเป็นภูมิปัญญาการนำใบจากมาเย็บเป็นหมวก เพื่อใช้สำหรับคุมแดดกันฝน แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า งอบน้ำเชี่ยว เพราะมีแหล่งผลิตสินค้าที่สร้างชื่อเสียงของบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม