ค่ายเจ้าเมืองระนอง (จวนเจ้าเมือง)ระนอง

ที่ตั้ง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000
๑.จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราวของเมืองระนองและตระกูล ณ ระนอง จวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2420 ในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอชู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรกและเป็นต้นตระกูล ณ ระนอง ผู้สร้างคือ ลูกชายของท่าน มีราชทินนามเหมือนท่าน คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) เป็นบุตรคนที่ ๒ ของท่านเจ้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง เดิมชาวระนองรู้จักในชื่อ “บ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง” จวนเจ้าเมืองระนองกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2539
ภายในบ้าน มีกำแพงก่อด้วยอิฐ ถือปูนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีป้อมเชิงเทิน มีบ้านขนาดใหญ่ 3 หลัง ติดกันทำเป็นเรือนรับรองสำหรับเจ้าเมืองระนอง มีโรงเก็บสินค้า โรงช้าง โรงม้า โรงต้มกลั่นสุรา โรงต้มฝิ่น และฉางข้าว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1088 2629 โกศล
๕.ช่องทางออนไลน์ เพจ: จวนเจ้าเมืองระนอง
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม