อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 41 หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ถ้าพูดถึง น้ำตกของเมืองจันทบุรี ก็ต้องนึกถึงที่นี่ น้ำตกพลิ้ว เป็นสถานที่สำคัญยังเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 5 นอกจากจะมีน้ำตกสวยไหลกันตลอดทั้งปีแล้วก็ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทยอีกด้วย เพราะเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้งด้วยกัน และทรงโปรดให้สร้าง พีระมิดแห่งความรัก เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอีกด้วย โดยภายในสถูปนั้น ก็จะบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯ จนชาวบ้านเรียกกันติดปากสืบมาว่า พีระมิดพระนางเรือล่ม ภายในบริเวณน้ำตก เต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด โดยเฉพาะ ปลาพลวงหิน ที่มีเยอะมากและตัวใหญ่มาก นอกจากนี้ยังมี อลงกรณ์เจดีย์
อยู่ด้านข้างเยื้องจากพีระมิดขึ้นมาด้านบน ในหลวงรัชกาลที่ 5 นั้น ทรงโปรดให้สร้างในปี พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วพร้อมพระนางเรือล่มนั่นเองค่ะ และด้วยตำนานความรักที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงมีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทำให้เกิดเป็นเรื่องเล่าว่า หากคู่รักคู่ใดได้มากราบไหว้สักการะพีระมิดแห่งรักนี้ ก็จะสมหวังและมีความรักที่มั่นคงนั่นเอง ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเพื่ออธิษฐานกัน รวมไปถึงมาชมความสวยงามของน้ำตกพลิ้ว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท (อายุต่ำกว่า 4 ขวบ และ 60 ปีขึ้นไปและผู้พิการชาวไทย เข้าชมฟรี)
– ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
5.1 ว่ายน้ำเล่นกับ“ปลาพลวงหิน” หรือ“ปลาพลวง”
5.2 ถ่ายรูปชื่นชมธรรมชาติ
5.3 มีบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3943 4528 หรือ 08 6319 7556
๗.ช่องทางออนไลน์
แอป QueQ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
๑. เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 6 ห้อง ดังนี้
ห้องที่ 1 จัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ
ห้องที่ 2 ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ
ห้องที่ 3 ห้องคลังโบราณวัตถุ
ห้องที่ 4 ห้องเรือและวิถีชีวิตชาวเรือ
ห้องที่ 5 ห้องของดีเมืองจันท์
ห้องที่ 6 ห้องบุคคลสำคัญ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
พุธ-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– ชาวไทย 20 บาท /ชาวต่างชาติ 100 บาท
– นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 3939 1431
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยวร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 110 ซอย 1 หมู่ 10 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๑. เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดัมในประเทศฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุโดยรอบตัวโบสถ์เป็น ศิลปะแบบโกธิค มีรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์ รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตายืนอยู่หน้าวิหาร เมื่อเดินเข้าไปภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้งสองข้าง อาคารประดับตกแต่งกระจกสีเป็นรูปนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ภายในมีแต่ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ โบสถ์แม่พระปฏิสนธิมิได้เป็นเพียงโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวงครอบคลุมไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกทีเดียว มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอธิก ประดับกระจกสี และพื้นกระเบื้องนำเข้าจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ภายในยังมีรูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ พระแม่ปฏิสนธินิรมล ที่ได้รับการบูรณะออกแบบใหม่ทั้งองค์จากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีความงดงามล้ำค่า ตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต ส่วนฐานของรูปปั้นนั้นหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ วิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 -15.00 น. (หากวันไหนมีพิธีกรรมทางศาสนาจะปิดอาสนวิหารฯงดให้เยี่ยมชม)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ-
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 0 3931 1578
๕.ช่องทางออนไลน์-
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม