อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๑. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบราว ๒,๖๕๘ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมืองพิมายในอดีต ด้านทิศเหนือและตะวันออกจรดแม่น้ำมูล ทิศตะวันตกจรดลำจักราช และด้านทิศใต้ครอบคลุมสุดเขตบารายด้านทิศใต้ ต่อมากรมศิลปากรจึงได้จัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ พิมายขึ้น และดำเนินการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอื่นๆ ที่สำคัญจนแล้วเสร็จ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมืองพิมาย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีอายุราว ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว เมืองพิมายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๕๖๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ทางทิศใต้มีลำน้ำเค็ม ทิศตะวันตกมีลำน้ำจักราชไหลขึ้นไปบรรจบกับลำน้ำมูล คำว่า “พิมาย” น่าจะเป็นคำเดียวกับคำว่า “วิมายะ” ที่ปรากฏอยู่ในจารึกภาษาเขมรที่กรอบประตูด้านทิศตะวันออกของระเบียงคดด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมาย ระบุชื่อ “กมรเตงชคตวิมาย” และกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพสำคัญชื่อ “กมรเตงชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชัย” ใน พ.ศ.๑๖๕๑ ดังนั้นเมืองพิมาย จึงเชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรเขมรโบราณ ที่มีการพัฒนาของชุมชนและสังคมตามลำดับ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
ชาวไทย คนละ ๒๐ บาท
ชาวต่างชาติ คนละ ๑๐๐ บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ในเครื่องแบบ และภิกษุสามเณร
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4447 1568
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.finearts.go.th/phimaihistoricalpark
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารครัวน่านน้ำแอนด์คันทรีโฮม จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง ๑๐๙/๑ ถนนมิตรภาพตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๑. เป็นร้านอาหารริมน้ำร้านแรกของอำเภอปากช่องและเขาใหญ่ เปิดให้บริการตั้งแต่ ปีพ.ศ.2532 ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมน้ำลำตะคอง บริการอาหารไทย, จีน , อีสานและอาหารร่วมสมัยด้วยเมนูอร่อยหลากหลาย ไว้รอต้อนรับทุกท่าน ทุกวันไม่มีวันหยุด ความโดดเด่นของร้านอาหารครัวน่านน้ำ คือบรรยากาศที่มีที่นั่งในร้าน ดนตรีฟังเบาๆ เสียงน้ำตกที่ไหลเอื่อย เดินลงไปนั่งริมคลองได้ เพื่อสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ด้วยความเพลิดเพลิน รวมถึงรสชาดอาหารที่มีความอร่อย โดดเด่น รูปลักษณ์ที่สวยงาม บริการเป็นเลิศ
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ผัดไทยวุ้นเส้น
2.2 แกงพุงแตก
2.3 ปลากระพงทอดซอสมะขาม
2.4 ปูนิ่มผัดผงกระหรี่
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๕๗๗๑ ๙๙๕๕
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.nannam.com/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

129 Art Museum (พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129) จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง ๑๒๙ บ้านทิวเขา ถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๑. พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129 เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและหายาก จากการสะสมมาอย่างยาวนานของ คุณเยาวณี นิรันดร ด้วยความรักและชื่นชมงานศิลปะ คุณเยาวณีตั้งใจจะเก็บรักษาผลงานเหล่านี้ไว้ในประเทศ เพื่อจะมีส่วนทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลป์ของชาติ และเป็นแรงผลักดันให้อนุชนรุ่นหลังมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสืบต่อไป
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
10.00 – 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
คนไทย 300 บาท
ชาวต่างชาติ 500 บาท
นักเรียนลด 50%
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4400 0455
๕.ช่องทางออนไลน์
Website: http://www.129artmuseum.com
Facebook: https://www.facebook.com/129artmuseum
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ / ทางลาด /ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์นคร จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิทัศน์ของชุมชนฯ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลบ้านปรางค์ มีลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น มีความลาด จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและเป็นที่ดอนสลับที่นา มีที่ราบลุ่มบริเวณลำสะแทด ซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของอำเภอ พื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๐๐ เมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

“มิติแห่งกาลเวลา ดินแดน เลอค่า ปรางค์นคร”การท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี ปรางค์บ้านปรางค์ บ้านเรือนไทยโคราชโบราณ สะพานไม้ไผ่บารายสวรรค์ และธรรมชาติสุดงามตา รับพลังจากแสงแดด  และอากาศบริสุทธิ์ รอยยิ้มและมิตรไมตรีจากชุมชน มีอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านปรางค์
โดยทั่วไป พอสืบประวัติหมู่บ้านได้จากสิ่งของที่ยังคงเหลืออยู่ ได้แก่ การตั้งโรงพักตำรวจบ้านปรางค์ ปี พ.ศ. 2420  วัดบ้านปรางค์ ตั้งมาเก่าแก่  สืบได้จาก ปี พ.ศ. 2479 ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเป็นวัดบ้านปรางค์  วันที่ 1 ตุลาคม 2๕27 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาศาลาการเปรียญกุฎีสงฆ์สร้างด้วยไม้ที่หลังใหญ่  ที่แสดงถึงการก่อสร้างที่เกิดจากความสามัคคี ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา

เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร
ปราสาทปรางค์บ้านปรางค์สร้างสมัยพระเจ้าชายวรมันต์ที่ 8 พุทศัตวรรษที่17 สร้างด้วยหินทราย ฐานหินศิลาแลง

รอยพระพุทธบาทจำลอง อายุกว่า ๑๐๐ ปี
ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487

เรือนโคราช อายุกว่า ๑๓๐ ปี
บงบอกถึงสถาปัจตยกรรมการสร้างบ้านเรือน ตามฐานะ ตามอาชีพ ที่มี ทั้งเรือนข้าราชการ เรือนคหบดี ที่มีมากกว่า 25 หลัง ที่มีคนอาศัยจริง อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 130 ปี  เดินชมได้ที่หย่อมเรือนโคราช

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานบารายสวรรค์
สะพานบารายสวรรค์ เมื่อสมัยก่อน ประมาณ ปี 2504 ปู่เฒ่าย่าแก่เล่ามา  ความเจริญด้านสาธารณุปโภค ยังไม่สะดวก ตรงกลางบารายสวรรค์จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดมีน้ำพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านปรางค์   ชุมชนบ้านปรางค์ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ชองชาวบ้านช่วยกัน ต่อสะพานไม้เพื่อลงไปกลางบารายเพื่อตักน้ำ จากกลางบารายเป็นส่วนที่ลึกที่สุดในสมัยนั้น โดยวิธีการหาบครุถัง เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน สะพานไม้ไผ่ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลนด์มาร์ค การท่องเที่ยว  เพื่อชมดอกบัว ชมนก ชมพระอาทิตย์ตกดิน รับบรรยากาศ กลิ่นเกษรดอกบัว ที่แสนสดชื่น ถ่ายรูปถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์
เป็นเรือนเกษตรกร ที่มีอายุ มากกว่า 130 ปี สืบตามชื่อผู้สร้าง เป็นทวด ของพ่อคุณ ครูชิดชนก ชุมสุข ใต้ถุนโล่งเมื่อก่อนไว้เลี้ยงปศุสัตว์ 

กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์
กลุ่มทอเสื่อที่ใช้เวลาว่าง จากการทำนา ทำไร่ สร้างหัตถกรรม สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน

กิจกรรมต้อนรับ
– สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง
– ชมศาลาโรงธรรมกุฎีสงฆ์ อายุ ๑๐๐ ปี
วัดบ้านปรางค์ เมื่อเดินทางถึงปรางค์นคร บริเวณลานวัดบ้านปรางค์ ชุมชนรอต้อนรับ
คณะดนตรีโทนโคราชนำคณะสู่จุดต้อนรับ
ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรเย็น ๆ ชื่นใจ
กล่าวต้อนรับ และมอบของต้อนรับ ผูกแขนรับขวัญ

  • สักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง ได้รับการถวายพระพุทธบาทจำลอง 30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2487
  • ชมศาลาโรงธรรมกุฎีสงฆ์ อายุ ๑๐๐ ปี เป็นศาลาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย

นั่งรถชมบรรยากาศบ้านปรางค์นคร ด้วย“รถรีมูซีน ปรางค์นคร”
วัดบ้านปรางค์ ไป ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์” ชมบรรยากาศบ้านปรางค์นคร โดย “รถรีมูซีนปรางค์นคร”และเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ “บ้านมิตรภาพโฮมสเตย์”

ชมเรือนโคราชและเรียนรู้วิถีชิวิตคนโคราชสมัยก่อน และกิจกรรมทำมือ
เรือนโคราช ชมเรือนโคราชดั้งเดิมอายุกว่า 130 ปี   ฟังเรื่องเล่า และเรียนรู้วิถีชีวิตคนโคราชสมัยก่อน จากนักเล่าเรื่องชุมชน นักท่องเที่ยวชมสาธิตและลองทำลูกประคบสมุนไพรไทย ดวงตาสวรรค์ และนำฝีมือตนเองไว้เป็นที่ระลึก

ฟังตำนานนางอัปสรา นางฟ้าในอารยธรรมขอม จำแลงเป็นนางฟ้าในตำนานอารยธรรมขอมโบราณและบันทึกภาพความทรงจำร่วมกับนางรำอัปสรา
โฮมสเตย์บ้านเพ็ญศรี ฟังตำนานนางอัปสรา นางฟ้าในอารยธรรมขอม (นักท่องเที่ยวสามารถจองเช่าชุดนางอัปสราใส่ถ่ายภาพที่ระลึก เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต  ที่นักท่องเที่ยวจะจำแลงเป็น นางฟ้าในตำนานอารยธรรมขอมโบราณ  และบันทึกภาพความทรงจำร่วมกับนางรำอัปสรา ณ เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นครได้ที่จุดเรียนรู้นี้)   
– ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านจากกะลามะพร้าว     
– ศูนย์สาธิตการกวนขนมปาด รับประทานอาหารว่างขนมปาด  ขนมโบราณถิ่นบ้านปรางค์โคราช  และน้ำสมุนไพร

ไหว้ขอพรปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ) และฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร
เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร ไหว้ขอพรปู่ปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ)    ฟังประวัติศาตร์ความเป็นมาของ เทวสถานปรางค์ บ้านปรางค์นคร  และเรื่องเล่าความเชื่อ  ความศรัทธาของชุมชนเกี่ยวกับปู่ปรางค์ (เจ้าพ่อหินทับ) จากนักเล่าเรื่องชุมชน

ชมธรรมชาติ บารายสวรรค์
สะพานบารายสวรรค์ เดินทางถึงบริเวณสะพานบารายสวรรค์ รับลมเย็นศาลาพักริมบาราย   ใช้บริการ แช่เท้าด้วยเกลืออโรมา  ระหว่างแช่เท้านวดเฉพาะจุด บ่า  ไหล่  นวดผ่อนคลายความเมื่อยล่าจากการเดินทาง นั่งเรืออีโปงเก็บบัวสวย ชมอาทิตย์ตก ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณสะพานบารายสวรรค์  พิเศษถ้านักท่องเที่ยวตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ ของทุกเดือน นักท่องเที่ยวสามารถรับพลังสุริยันจันทรา กลางบารายสวรรค์ได้

รับประทานอาหารค่ำและชมเพลงโคราชและรำโทนโคราช
บ้านพักโฮมสเตย์รับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นโคราช บรรยากาศสุนทรี พร้อมกับฟังเพลงโคราชต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน จากปู่สุข ศิลปินพื้นบ้าน ชมรำโทนโคราชจากคณะเยาวชนบ้านปรางค์ และร่วมรำโทนออกกำลังย่อยอาหารให้สนุกสนาน

ตักบาตร วิถีชาวพุทธ
บริเวณหน้าบ้านพักโฮมสเตย์ ทำบุญตักบาตร เพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเอง

รับประทานอาหารเช้า
ร้านอาหารเช้าชุมชน รับประทานอาหารเช้าตามแบบวิถี ของชุมชน และเป็นอาหารพื้นถิ่น      คนโคราช ที่หารับประทานได้ยาก ได้แก่ ข้าวแพะ (เข่าแพะ)  

รับพลังแสงแรกของวัน
ปรางค์เก่า รับพลังแห่งอรุณรุ่งของวันสมดุลโลก สมดุลจักรวาล วันทิวาราตรีเสมอภาค วันวสันต์วิษุวัติ นับเป็นวันสมดุลจักรวาล สุริยันจันทรา วันทิวาราตรีเสมอภาค เมื่อแสงแรกของพระอาทิตย์ส่องแสงจะพุ่งตรงมายังพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจะเป็นมงคลชาวปรางค์นครก็จะศรัทธาต่างนำมือของตัวเองแตะไปที่พระพุทธรูป พนมมือพร้อมทั้งอธิษฐานรับแสงแรก

ชมเวิ้งเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวจากนักเล่าเรื่องชุมชน แวะถ่ายภาพกับเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่
เรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปีชมเวิ้งเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวจากนักเล่าเรื่องชุมชน แวะถ่ายภาพกับเรือนโคราช และบ้านไม้เก่าแก่ 

ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ
กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์นคร ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ  

กลุ่มทอเสื่อบ้านปรางค์นคร ชมการสาธิต และทดลองทอเสื่อกก ยกลายโบราณ  
เทวสถานรัตนพิมานพระแม่อุมามหากาลี ณ แห่งนี้ภายในเทวสถานรัตนพิมานฯ จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ตั้งอยู่มองเห็นเด่นชัดสามารถมากราบไหว้สักการะขอพรได้สมปรารถนา ที่นี่เป็นสถานที่บูชากราบไหว้ปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐาน บริเวณด้านในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระแม่เจ้าศรีอุมาเทวีมหากาลีเย องค์บรมครูปู่ฤๅษีนารายณ์ เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวมีองค์เทพต่าง ๆ ให้ได้สักการะครบถ้วน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม