บ้าน ๑๐๐๐ ไม้ Café & Farm จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง ๔๘/๘ หมู่ ๖ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑. เป็นคาเฟ่ผสมผสานฟาร์ม ตั้งอยู่ริมคลองบางเตย ให้บริการทั้งเครื่องดื่ม กาแฟ และอาหารจานเดียว ที่ได้วัตถุดิบมาจากผักในฟาร์ม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ อาทิ การดำนา เก็บไข่ไก่ ทำสวนปลูกผัก ทำไข่เค็ม ปั้นดิน ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น ระบายสี พายเรือคายัค เล่นดินทราย ทำเสื้อมัดย้อม แต่งหน้าเค้ก หรือขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล เช่น หล่อเทียนพรรษา ทำกระทง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริการนั่งเรือเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคก โดยคิดค่าบริการอบละ ๕๐ บาท
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 สลัดผัก
2.2 ขนมปัง + สังขยา
2.3 กาแฟ
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๙ ๑๙๙๘ ๒๔๖๖
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ café & farm

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสิงห์ – เตาโอ่งอ่าง/ดงตาล จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑. วัดสิงห์เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเป็นวัดร้างต่อมาได้มีชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งราวปี พ.ศ. 2212 จนกลายเป็นวัดมอญคู่บ้านคู่เมืองสามโคกมาจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดสิงห์มีแหล่งโบราณสถานที่ที่สนใจ เช่น วิหารโถงหรือศาลาดิน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือหลวงพ่อโต และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือหลวงพ่อเพชร โกศพระยากราย พระเถระคนสำคัญของเมืองปทุมธานี และนอกจากนี้ยังมีเตาเผาโบราณ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสิงห์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั่นดินเผาที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวมอญในอดีต ใช้ผลิตเครื่องปั่นดินเผาจำพวกเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อหวด ตุ่ม โอ่ง อ่าง โดยเฉพาะ “ตุ่มสามโคก” ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 06 1879 3951
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดสิงห์ จ.ปทุมธานี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม