ร้านเจ๊น้อง จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.ร้านของฝากเจ๊น้อง พังงา ศูนย์จำหน่ายสินค้า Farm Outlet แห่งแรกในจังหวัดพังงา ร้านจำหน่ายของฝากที่มีรูปแบบทันสมัย ที่รวบรวมของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจำหน่ายทั้งในราคาปลีกและราคาส่ง ด้วยสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน จุดเริ่มต้นมาจากที่ เจ๊น้อง คุณแม่วารุณี สงวนนาม ได้ทำธุรกิจน้ำพริกกุ้งเสียบที่ได้รับความนิยมมาก พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นควบคู่กันไป แต่ยังไม่มีร้านจัดจำหน่าย ไม่มีหน้าร้าน จนมาเมื่อปี 2561 ได้เปิดจำหน่ายร้านของฝากเจ๊น้อง พร้อมด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ตกแต่งดูทันสมัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาและคนในพื้นที่ได้มาแวะเวียนซื้อของฝากกลับไป
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ของกิน ของฝาก
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
จันทร์ – อาทิตย์ 08:00 – 19:30
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5423 2624
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/jnongshop/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

๑. นั่งเรือแคนูชมระบบนิเวศของป่าโกงกาง
๒. ร่วมปลูกป่าชายเลน/ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสุวรรณคูหา จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.วัดสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นภูเขา ซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก วัดสุวรรณคูหามีถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่หลายองค์ องค์สำคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7 วา 2 ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ลึกเข้าไปจากถ้ำใหญ่จะเป็นถ้ำแจ้ง ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว ซึ่งจะได้พบความงดงามของหินงอกหินย้อย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมความมหัศจรรย์จากธรรมชาตินี้ได้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – อาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7645 0333
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนากลาง จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง บ้านนากลาง หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยมีโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ทำการปลูกเมลอนเพื่อการค้าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดพังงา ใช้สายพันธุ์อามาอิ พันธุ์เจพีออแรนจ์ และพันธุ์แคนซา ใช้พลังงานจากแผ่นโซลาร์ เซลล์ ควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ยแบบอัตโนมัติในระบบน้ำหยด และระยะเวลาการให้น้ำตามความต้องการของพืช และสภาพภูมิอากาศ แนวคิดในการหันมาปลูกผัก ผลไม้ในโรงเรือนระบบปิด เนื่องจากการเพาะปลูกที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่ควบคุมไม่ได้ จึงได้มีความคิดที่จะปลูกพืชระบบปิดซึ่งสามารถควบคุมการผลิตได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – ศุกร์ ๐9:๐๐ – 17:๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ /
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6279 5380
๖.ช่องทางออนไลน์
facebook ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนา
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๑.สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม ตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิ เมื่อ ปี พ.ศ 2547 ซึ่งบ้านน้ำเค็มแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน สวนอนุสรณ์แห่งนี้มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงโค้งคล้ายรูปคลื่น ขณะที่อีกด้านเป็นกำแพงเฉียง มีป้ายทองเหลืองสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ส่วนบริเวณล้อมรอบเป็นสวนพักผ่อนติดชายทะเล และยังมีพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ริมชายหาด รวมถึงพระรูปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้ได้สักการะอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – อาทิตย์ 08:00 – 30:00
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
093 7577 621๕
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มทอผ้าซาโอริ จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ซาโอริ
๒.ชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าซาโอริ
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าซาโอริ
กระเป๋าสะพายจากผ้าซาโอริโดยวัสดุเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติ โดยตัดเย็บเป็นกระเป๋าสะพายที่มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย เหมาะแก่การพกพาไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเอนกประสงค์
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์จากผ้าซาโอริโดยวัสดุเส้นใย และการย้อมสีธรรมชาติ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – เสาร์ 09:00 – 16:30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5034 5772
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/สินค้าศูนย์ทอผ้าsaori-ตะกั่วป่า-230503937503991

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารครัวน้อง จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
1.ร้านครัวน้อง เป็นร้านอาหารเล็กๆ จาก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ร้านตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ใกล้กับโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล (ฝั่งเดียวกับ โรงเรียน) เป็นร้าน 2 คูหา มีครัวอยู่หน้าร้าน เป็น 1 ใน 72 ได้ขึ้นลิสต์ เป็นร้านแนะในมิชลินไกด์ บุ๊ค ร้านอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคาย่อมเยาว์ ของบิบ กูร์มองด์ (Bib Gourmand) คุณเอ๋และคุณนกเจ้าของช่วยกันเสิร์ฟความอร่อยมากว่า 20 ปีแล้ว และจ่ายตลาดเองทุกเช้าเพื่อเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด เมนูของทางร้านมีให้เลือกค่อนข้างเยอะ ราคาต่อจานไม่แพง จานที่ไม่ควรพลาด คือ ต้มยำกุ้ง และกุ้งผัดเผ็ดสะตอ ลูกค้าเลือกความเผ็ดได้ 3 ระดับ ทั้งเมนูอาหารทะเลและเนื้อสัตว์อื่นๆ
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 สะตอผัดเผ็ดกุ้ง
2.2 แกงส้มปลา
2.3 ปูนิ่มทอดกระเทียม
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
อาทิตย์ – ศุกร์ 1๐:3๐ – 21:๐๐
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0389 5554
5.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/Khruanongrestaurant/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๑. เมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ชวนค้นหา ในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ในยุคเหมืองแร่ดีบุกที่เฟื่องฟูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสเน่ห์ของเมืองเก่าตะกั่วป่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน คือ ลักษณะอาคาร บ้านเรือน ตึกแถวสองชั้นที่มีซุ้มโค้งอยู่เป็นแนว มีสีสันลวดลายประดับอย่างสวยงามแปลกตา เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ เย็นวันอาทิตย์บริเวณบนถนนศรีตะกั่วป่ายังจัดให้มีถนนคนเดินเมืองตะกั่วป่า นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับอาหาร ขนมพื้นบ้าน เข้าชมสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่า ในบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมเล็กๆแต่มีเสนห์แห่งนี้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – อาทิตย์ 08:30 – 19:00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 6636 1274
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม