ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” วัดดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดดงกลาง มีวัดดงกลางเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมศรัทธาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแกนหลักริเริ่มส่งเสริมคุณธรรมในเชิงรุก โดยพระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนคุณธรรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้มาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน มีวิถีการเกษตรปลูกพืชผักไว้ริมรั้ว การทำนาแบบอนุรักษ์ มีประเพณีลอยกระทง “ลาวา สายธาราดงกลาง” ทำจากกะลาเพื่ออนุรักษ์น้ำและลำคลอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันเสาร์ – อาทิตย์ 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6676 9674
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook, YouTube : ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา หรือ 5 รอบ โดยเทศบาลเมืองพิจิตร เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ มีพื้นที่โดยรอบติดกับบึงสีไฟภายในมีพื้นที่พักผ่อนหย่อยใจมากมาย เช่น ฝายน้ำล้น หาดทรายเทียม อาคารน้ำตกจำลอง ซึ่งภายในอาคารมีห้องประชุม มีจระเข้เสี่ยงทาย มีภาพประติมากรรมนูนต่ำ เรื่องตำนานพญาชาลวันตู้แสดงพันธ์ปลาที่สวยงาม และบ่อจระเข้ สำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิจิตร เป็นสวนที่ได้รับความนิยมสำหรับประชาชนในเมืองพิจิตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ใจกลางเมือง มีที่จอดรถกว้างขวาง และเหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนสำหรับครอบครัว และคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมให้อาหารปลา , กิจกรรมเดินวิ่ง
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ทางลาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.บึงสีไฟ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองจากบึงบอระเพ็ดทะเลสาบหนองหานบึงละหานและกว๊านพะเยา ตามลำดับ โดยบึงสีไฟมีเนื้อที่ 5,390 ไร่ ซึ่งลดลงมาภายหลังจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ที่เดิมบึงสีไฟมีเนื้อที่มากกว่า 10,000 ไร่ บึงสีไฟเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด แหล่งอาศัยของนกหลายชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรด้วย บึงสีไฟเป็นทะเลสาบรูปแอก ซึ่งเกิดจากแม่น้ำน่าน บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมือง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตรไปทางทิศตะวันตกเพียง 1 กิโลเมตร บึงแห่งนี้มีอาณาเขตติดต่อกับ 4 ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ ตำบลท่าหลวง ตำบลโรงช้างตำบลคลองคะเชนทร์ และตำบลเมืองเก่า บึงมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5–2 เมตร

 ๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
 ๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจกิจกรรมปั่นจักรยาน , กิจกรรมเดินวิ่ง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5661 1309
๗.ช่องทางออนไลน์
http://www.fisheries.go.th/if-phichit
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ทางลาด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ถนน โยธาธิการ พิจิตร 3063 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.เมืองพิจิตรเก่าสร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๑ ภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบราณประกอบด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่าฯลฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗ กิโลเมตร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติและได้ตั้งชื่อว่า “สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร” ทำให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น หลายชนิดเหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างมาก ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ คือ ศาลหลักเมือง ,วัดมหาธาตุ โบราณสถานที่เห็นได้ชัดของวัดมหาธาตุ คือ เจดีย์ทรงลังกา ซึ่งเรียกกันว่า “พระธาตุเจดีย์” ส่วนพระอุโบสถ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับ หักลงมา องค์พระก็ได้รับความเสียหายด้วย บัดนี้เหลือแต่ฐานอิฐสูง เมื่อครั้งกรมศิลปากรขุดแต่โบราณสถานได้พบซากกำแพงและวิหาร ๙ ห้อง , ถ้ำชาลวัน มีที่มาจาก พระราชนิพนธ์บทละครนอก เรื่อง“ไกรทอง” ของรัชการที่ ๒ , เกาะศรีมาลามีลักษณะเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูล้อมรอบเกาะ แต่ตื้นเขิน สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นป้อมหรือหอคอยรักษาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตั้งอยู่นอกเมือง และอยู่กลางคูเมือง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด 08.00 – 17.00 น
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ – ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕ – ๖
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.muangkaophichit.go.th/travel_detail.php?id=468
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบเลขที่ 62 หมู่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
๑.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ วัดไผ่รอบ
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไทดำ
คนในชุมชนคุณธรรมบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิตด้านความเป็นอยู่อาหาร ประเพณีและเครื่องแต่งกาย มีการผลิตของใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของชาวไทดำ
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณณิชกมล ฮิโตะ 08 6514 9090

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย (บ้านเขาทราย) จังหวัดพิจิตร

บ้านเขาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตั้งขึ้นตามลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินทรายชาวบ้านจึงเรียกว่า “เขาทราย” จนกลายเป็นครอบครัวใหญ่หลายครอบครัว และเกิดเป็นชุมชนใหญ่และหนาแน่นขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต  และสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดพิจิตร วัดมีวิวทิวทัศน์ป่าเขาและธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระพุทธบาทเขาทราย
เที่ยววัดพระพุทธบาทเขาทราย ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

นมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน
ขึ้นเขานมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขา วัดพระพุทธบาทเขาทราย
ภายในวัดเขาทรายมีลักษณะเป็นภูเขา สามารถเดินขึ้นเขาชมธรรมชาติระหว่างทาง เช่น ถ่ายภาพนก นกยูง ดอกกระเจียว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนวัดพระพุทธบาทเขาทราย
เลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแต่ละกลุ่มอาชีพจะนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านค้าแห่งนี้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ห่มพระพุทธยาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาทรายงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพระพุทธบาทเขาทรายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชุมชนวัดโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านสายเก่า เป็นชุมชนที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติที่สวยงามโดยชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดโพธิ์ประทับช้างเป็นศูนย์รวมจิตใจ  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2242 อีกทั้งยังเป็นถิ่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 8)

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นชุมชนที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมสมัยเขาพระเจ้าเสือ ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างมีพระพุทธรูป “หลวงพ่อโต” อายุกว่า 300 ปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรและธรรมชาติที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์ประทับช้าง
นมัสการหลวงพ่อโต “หลวงพ่อโต” วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรหรือ “หลวงพ่อยิ้ม” พระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 300 ปี พระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง สร้างโดย “พระเจ้าเสือ” พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงมาตุภูมิของพระองค์

โบราณสถาน วัดโพธิ์ประทับช้าง
เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวัดโบราณที่ถือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นโบราณสถาน และยิ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาด้วยแล้วสวยงามมาก

ศาลพระเจ้าเสือ
ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือพระสรรเพชญ์ที่ 8 พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีถิ่นประสูติ ณ แผ่นดินเมืองพิจิตร โดยในทุกปีจะมีพิธีบวงสรวง มีการแสดงการชกมวยไทย และการตีไก่ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงชื่นชอบด้วย

ตลาดดอกเดื่อ
“ตลาดดอกเดื่อ” บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เชิญกันได้นะเจ้าคะ มีอาหารอร่อยให้ท่านเลือกทาน วัดเก่าริมน้ำบรรยากาศยามเย็น “ตลาดดอกเดื่อ ตลาดโบราณ ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ”

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ต้นตะเคียนใหญ่
ที่หน้าวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ่ กล่าวกันว่า อายุมากกว่า 250 ปี วัดโดยรอบต้องใช้คนถึง  7 คนในการโอบให้รอบ เป็นที่อาศัยของนกแก้วจำนวนมาก ยังมีนกพิราบมาอาศัยอยู่อีกด้วย   วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60  เซนติเมตร ปัจจุบันได้โค่นล้มลง ชาวบ้านจึงได้เชิญมาไว้เป็นศาลาแม่ย่าตะเคียน

แม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง
แม่น้ำพิจิตรสายเก่า ไหลผ่านที่บริเวณวัดโพธิ์ประทับช้าง โดยการนั่งเรือชมหิ่งห้อย เป็นเส้นทางจุดชมหิ่งห้อย มีระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมไป – กลับ 2 กิโลเมตร เรือลำ 1 นั่งได้ 10 คน เที่ยวละ 200 บาท จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เที่ยวชมสวนส้มโอ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ริมแม่น้ำพิจิตรสายเก่าวัดโพธิ์ประทับช้างแม่น้ำพิจิตรสายเก่า ไหลผ่านที่บริเวณวัดโพธิ์ประทับช้าง โดยการนั่งเรือชมหิ่งห้อย เป็นเส้นทางจุดชมหิ่งห้อย มีระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมไป – กลับ 2 กิโลเมตร เรือลำ 1 นั่งได้ 10 คน เที่ยวละ 200 บาท จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

ชมนกแก้ว และนกนานาชนิด
ต้นตะเคียนใหญ่วัดโพธิ์ประทับช้างนกแก้วโม่ง นกแก้วกะลิง นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ และนกแขกเต้า นกแก้วในธรรมชาติที่หาดูยากแต่ที่วัดโพธิ์ประทับช้างมีให้ดูตลอดทั้งปี เพราะรอบบริเวณวัดร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ให้นกแก้วอยู่อาศัย โดยเฉพาะบนต้นตะเคียนทองโบราณ” บริเวณหน้าอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง จะพบเห็นนกแก้วมากที่สุด 

การแสดงแสงสีเสียง วันเพ็ญเดือนห้า
วัดโพธิ์ประทับช้าง เปิดการแสดง แสงสีเสียง ย้อนตำนาน พระเจ้าเสือ ในงานเพ็ญเดือนห้า ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยงานเพ็ญเดือนห้า  ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง (บ้านดงกลาง) จังหวัดพิจิตร

ชุมชนบ้านดงกลาง แต่เดิมมีสภาพเป็นป่า ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาบุกร้างสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณลำคลองเมืองเก่าหรือที่เรียกกันว่า “คลองข้าวตอก” มีวัดดงกลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี มีความปลอดภัยพร้อมสำหรับผู้มาท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน 

มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนคุณธรรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้มาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน มีวิถีเกษตรปลูกพืชผักไว้ริมรั้ว การทำนาแบบอนุรักษ์ มีประเพณีลอยกระทง ลาวา สายธาราดงกลาง” ทำจากกะลาเพื่ออนุรักษ์น้ำ และลำคลอง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดดงกลาง
– กิจกรรมตักบาตรทางน้ำทุกวันอาทิตย์
– งานประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง

บ้านเรือนไทยเก่าแก่
– มีสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รุกขมรดก ต้นสะตือยักษ์
ชมรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุกว่า 200 ปี

คลองข้าวตอก
เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านดงกลาง มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ประเพณีลอยกระทงลาวาสายธาราดงกลาง

บึงอ้ายจ๋อ
บึงน้ำขนาดใหญ่ สามารถปั่นจักรยานรอบบึง ชมพระอาทิตย์ตกดิน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตลาดชุมชนคุณธรรม วัดดงกลาง ริมคลองข้าวตอก
ตลาดตั้งอยู่ที่ชุมชนคุณธรรม วัดดงกลาง ริมคลองข้าวตอก ทุกวันเสาร์ –อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนกัน มีอาหารพื้นถิ่น ขนมไทยโบราณ

ศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
ชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปั้นดินไทย

นาบัว
ชมความสวยงามตามธรรมชาติของนาบัว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และจุดรับซื้อผัก ผลไม้ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้น้ำส้มควันไม้
สาธิตการทำน้ำส้มควันไม้และการเรียงฟืนที่สวยงาม

กลุ่มจักสาน
ชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์
วัดดงกลาง จุดเด่นของบ้านดงกลางคือการตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอก

เที่ยวชมตลาดชุมชนคุณธรรม
วัดดงกลาง อาหารพื้นบ้าน แกงบอน แกงหยวก แกงขี้เหล็ก น้ำพริกปลาดุกย่าง น้ำพริกกะปิชะอมทอด เย็นตาโฟแห้ง และหมูจุ่มป้าแจ๋ว ขนมไทยแม่บัวขาว กระยาสารทบ้านดงกลาง กล้วยทอดเบรกแตกแม่สว่าง กล้วยม้วนแม่ยุพิน/แม่อารีย์ ข้าวหลามดงกลาง  ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด ส้มโอ ผักปลอดสารพิษ เช่น ชะอมไร้หนาม

กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน
กราบนมัสการหลวงพ่อปุ่น หลวงพ่อเตียง ชมวิถีชุมชน ชมรุกขมรดกของแผ่นดินต้นสะตือยักษ์ อายุกว่า 200 ปี ชมพระอาทิตย์ตกดินที่บึงอ้ายจ๋อ

กิจกรรมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกทำน้ำฟักข้าว  เรียนรู้การทำน้ำส้มควันไม้ (การเรียงไม้ฟืนที่สวยงาม)

กิจกรรมรำวงเพื่อสุขภาพ กลองยาว
นักท่องเที่ยวสามารถชมและร่วมกิจกรรมได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม