ร้าน ศูนย์จำหน่ายเซรามิก หน้าจวนผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง

๑.จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเครื่องปั้นเซรามิกซึ่งมีการนำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นก็คือ ถ้วยตราไก่ ปัจจุบันแหล่งผลิตและซื้อขายเครื่องปั้นเซรามิกในจังหวัดลำปางได้แพร่หลายไปทั่วทุกมุมทุกอำเภอจนลูกค้าเลือกซื้อไม่ถูก บางที่ก็เป็นแหล่งที่ผลิตโดยชาวบ้านมีราคาที่ถูก บางที่ก็เป็นงานที่ละเอียดมีราคาค่อนข้างแพง บางที่ก็เป็นโรงงานใหญ่ศูนย์แห่งนี้เมื่อดูโดยผิวเผินหรือไม่สังเกตนั้นอาจจะดูไม่น่าสนใจสักเท่าไรเพราะภายนอกไม่มีการประดับตกแต่งใด ๆ แต่เมื่อเข้าไปภายในนั้นจะต้องตกตะลึงกับร้านค้าเครื่องปั้นเซรามิกที่ตั้งอยู่เรียงรายให้เลือกซื้อเลือมชมกันอย่างจุใจ มีที่จอดร้านกว้างขวาง โดยแต่ละร้านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์
– ของใช้และของตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/115775335172292/

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

ที่ตั้ง ถนนพระแก้ว ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๑.วัดเก่าแก่สวยงามที่มีอายุนานนับพันปี ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปีที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้านั้นตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน น่าชม องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัด วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างโดยพระนางจามเทวีอายุกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสนภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1883 1070
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/WPKDT/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
๑.เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่อดีตกาลมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแบบล้านนาโบราณ ตามจักรวาลคติ มีองค์พระธาตุสำคัญซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีฉลูมีเงาพระธาตุกลับหัวที่น่าอัศจรรย์ มีรุกขมรดกของแผ่นดิน(ต้นขะจาว) และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าพระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5432 8327
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watpratartlampangluang/about/?ref=page_internal
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดแม่วะหลวง จังหวัดลำปาง

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดแม่วะหลวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางไปทางทิศใต้ ประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเถิน ๑๕ กิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ และติดกับภูเขาผีปันน้ำ มีป่าเบญจพรรณ จึงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการกองทุนของชุมชนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ เอาผลกำไรมาจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่มาก อาทิ ท้องฟ้าที่สดใส ทุ่งนาและภูเขาอันเขียวขจี มีถ้ำและน้ำตกอันงดงาม นอกจากนั้น ยังมีความโดดเด่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรำวงย้อนยุคนำเที่ยวด้วยรถซาเล้ง มีโฮมสเตย์ที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความอบอุ่น และเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของเห็ดเผาะรสชาติดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดแม่วะหลวง
หน้าวัดเป็นทุ่งนาข้าว เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลแม่วะ ภายในวัดมีเสาศาลาแกะสลักพุทธประวัติแบบนูนต่ำ อันงดงาม

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง
เป็นลานทอผ้าของกลุ่ม ชาวบ้านที่จะรวมตัวกันมาทอผ้า

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำหีบธรรม (ถ้ำหีดธัมม์)
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดิบ ต.แม่วะ อ.เถิน เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหีบโบราณ ๔ ใบ มีลวดลายที่สวยงามแบบล้านนาภายในหีบมีคัมภีร์โบราณ 

น้ำตกแม่วะ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วะ มี น้ำตก ๙ ชั้น ชั้นที่ ๘-๙ นับว่ามีความงดงามที่สุด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านท่าช้าง
ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านท่าช้าง หมู่ ๒

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สานกระติบข้าวจากใบลาน
วัดแม่วะหลวง วัดแม่วะหลวง

ทำขนม
กลุ่มทำขนมบ้านแม่วะท่าช้าง ทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วทองผสมฟักหวาน และไส้ผักหวาน เค้กกล้วยหอม และปั้นขลิบไส้ถั่วทอง

ตำข้าว
ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านฯ  ตำข้าวด้วยวิถีชาวบ้าน

ดำนา
บ้านผู้ใหญ่ทรงพล ดำนาตามแบบเกษตรอินทรีย์

ตักบาตรเช้า
หน้าที่พัก ใส่บาตรพระเดินบิณฑบาตตอนเช้า

รำวงย้อนยุค
ลานหน้าศูนย์เรียนรู้ฯ  รำวงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ

เด็ดผักหวานทำอาหาร
ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านฯ ผักหวานปลูกทุกบ้าน สามารถเด็ดได้ทุกบ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม ดำรงชีวิตประจำวันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภค มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เช่น หมอสมุนไพร การจักสานฯ มีการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน มีวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน
“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๕ บ้านหลวงแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีความสวยงามตามยุคสมัยนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดมีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หรือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน และเต็มไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติสวยงดงามที่แทรกตัวอยู่กลางแอ่งน้ำร้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน
น้ำตกแจ้ซ้อนเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มีความสูงทั้งหมด 6 ชั้น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กาแฟสดดอยแม่แจ๋ม
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางมีพื้นที่ที่ปลูกกาแฟ มากกว่า 3,000ไร่ และมีโรงคั่วกาแฟและโรงโรงงานกาแฟ

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน จัดขึ้นทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (เหนือ) หรือเรียกกันว่าประเพณีแปดเป็ง ชาวแจ้ซ้อนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแปดเป็ง การแห่ครัวตาน การแห่บั้งไฟ  และการละเล่นผีตาโขน หรือ “ผีขน” ซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่า 400 ปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม