ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง 150/2 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว ที่นี้ยังเป็นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า ทำให้หวนคิดถึงภาพ ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และเครื่องมือในการดำรงชีวิติของผู้คนในถิ่นนี้ นอกจากนี้ภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แบ่งพื้นที่เรียนรู้ออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต หอเตือนภัยชาวนา ฯลฯ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-1๗.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
การชมแปลงนาสวย ๆ ที่ปลูกให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ อาทิ แผนที่ประเทศไทย หรือการปลูกข้าวสีเขียวสลับกับต้นข้าวสีดำด้วยการแปลงเป็นอักษรรูปร่างต่าง ๆ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 2626 1515
๗. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/naherechai/
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
หมู่บ้านบางแม่หม้ายเป็นชุมชนที่เก่าแก่อายกว่า 100ปี มีกลุ่มบ้านเรือนไทยโบราณ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติและบรรยากาศของท้องทุ่งริมแม่น้ำ และคลองบางแม่หม้าย เป็นสถานที่ยังคงรูปแบบและวิถีชีวิตดั้งเดิมของอดีตที่น่าชม น่าสัมผัส กับความเป็นอยู่ของคนในชนบท
ชุมชนบางแม่หม้ายมีจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ไหว้หลวงพ่อวัดอาน ชมการทำไม้กวาดร้อยปี จุดชมวิวตาลร้อยต้น ล่องเรือชมทัศนียภาพบ้านริมแม่น้ำลำคลอง นั่งรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตธรรมชาติทุ่งนา นอนค้างโฮมสเตย์เรือนไทยสไตล์บางแม่หม้าย เลือกซื้อสินค้าชุมชน ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 0981 3896
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/HomestayBangmaemai/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ – จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง 249 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ สร้างขึ้นในระหว่างช่วงสมัยอู่ทอง และอาจเก่าจนเลยถึงสมัยลพบุรี โดยไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางศิลปะ และจารึกในพงศาวดาร ทำให้เชื่อได้ว่ามีอายุไม่น้อยกว่า 1200 ปี จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ. 2478 โดยวัดป่าเลไลยมีโบราณสถาน สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต เป็นองค์ประธานของวัด ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต บริเวณระเบียงคต ยังมีจิตรกรรมฝาผนัง วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ให้ได้ชมกันอีกด้วย นอกจากนี้ ด้านทิศใต้ของวัดป่าเลไลยก์ ยังมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง อนุรักษ์พันธุ์กล้วยหายากในประเทศไทย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรีอีกด้วย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
 09 2590 9595
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/Watpalalaiworawihan/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
 ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งแต่เดิมเรียกกันว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ยังมีสถานที่สำคัญ อาทิเช่น หมู่บ้านมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร อุทยานพุทธบัญชา(พระยูไล) เป็นต้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3552 1690
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม