ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม

ที่ตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

1.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์. ….-…….
2.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม
3.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงผ้าลายอัตลักษณ์ไทพวน

3.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น แจ่วบองหนังเค็ม ถั่วทอดสมุนไพร

3.3 ผ้าฝ้ายทอมือของชาวไทพวน และธุง
4.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 3327 6128, 08 1544 2319
6.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/laddawan04/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
1.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย ประมาณ 8 กิโลเมตรเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนของจังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำโขงและพันธุ์ปลาน้ำจืด
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ปิดทำการทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
3.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ผู้สนใจสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกเดือน ตลอดปี
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย
– เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่แสดงบัตรประจำตัว ราคา 30 บาท
– ผู้ใหญ่ 50 บาท
ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับ พระสงฆ์ คนพิการ คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กที่มีส่วนสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร
อัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ
– ผู้ใหญ่ราคา 100 บาท หากแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้โดยประเทศไทยค่าเข้าชมราคา 50 บาท
– เด็กราคา 50 บาท
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4241 4901 , 08 3459 4466
6.ช่องทางออนไลน์
http://www.nongkhaiaquarium.org/th/
https://www.facebook.com/nongkhaiaquarium/
7.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้า / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านจอมแจ้ง

ที่ตั้ง 45 หมู่ 1 ตำบลสีกาย เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างปี พ.ศ. 2549, สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย-สปป.ลาว, ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
– เป็นจากการที่ นิตยสาร Moderm Maturithy จังหวัดหนองคายถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 7 ของโลกของผู้เกษียณ โดยมีตัวชี้วัดคือ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งประเพณี วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อัธยาศัยที่ชาวบ้านมีต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่น และปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในเทศกาลออกพรรษา จึงทำให้เกิดเป็น “กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง” ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกครั้งที่เวียนมาดูปรากฏการณ์มหัศจรรย์หรืออยากมาศึกษาวัฒนธรรมริมฝั่งโขงแห่งนี้ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาคให้เดินทางมายังริมแม่น้ำโขง เพื่อจะสัมผัสความอัศจรรย์แห่งมหานทีสายนี้สักครั้งในชีวิต จุดที่มีบั้งไฟลอยขึ้นจากสายน้ำโขงมากที่สุดคือที่นี่ หมู่บ้านจอมแจ้ง ซื่งเคยมีขึ้นมากถึง 400 ลูกในคืนเดียว ชาวบ้านริมฝั่งน้ำโขงล้วนผูกพันกันตำนานเรื่องราวพญานาค หากมีบั้งไฟพญานาคที่ใด นั่นคือความเป็นมงคลของสถานที่นั้น คนต่างถิ่นที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์อัศจรรย์นี้เป็นเสมือนแขกที่ชาวท้องถิ่นต้องให้การต้อนรับอย่างดีที่สุด ทว่าสิ่งที่จะได้พบมิใช่เพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่นี่ยังมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนลุ่มน้ำโขง รอยยิ้มแจ่มในสีหน้า และความเป็นกันเองของคนในชุมชนบ้านจอมแจ้ง อีกทั้งการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์ยังทำให้ได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงพื้นเมือง และลองชิมสินค้าชุมชนที่สร้างชื่อให้กับที่นี่ คือ ถั่วตัด และถั่วอบสมุนไพร สินค้าเหล่า ล้วนเคยได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น บ้านพัก 37 หลัง รับสามารถนักท่องเที่ยวได้ถึง 200 คนต่อวัน อุปกรณ์พักอาศัยตามวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวหนองคาย ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเอื้ออาทรของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวหนองคาย แล้วอยากพักผ่อน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมทิวทัศน์ / ชมธรรมชาติ / ดูดาว / ดูหิ่งห้อย
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4201 3288, 08 1050 1136
7. ช่องทางออนไลน์
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พระธาตุกลางน้ำ หรือพระธาตุหล้าหนอง

ที่ตั้ง297 ซอย หมู่บ้านพัดชา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 17.2 เมตรพระธาตุหนองคาย พระธาตุกลางน้ำ หรือพระธาตุหล้าหนอง เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบราณมานานหลายร้อยปี เดิมเจดีย์อยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตวัดพระธาตุหนองคาย ปี พ.ศ. 2390 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจึงอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร ดังเช่นปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูง 28.5 เมตร หักออกเป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวน ปัจจุบันได้มีการสร้างพระธาตุหล้าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำ (จำลอง) ขึ้นไว้บนฝั่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ด้านในขององค์พระธาตุหล้าหนองเป็นที่ประดิษฐานสุวรรณฉัตรเจ็ดยอดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ยอดปลีฉัตรออกแบบเป็นรูปดอกบัวเถา 7 ชั้น ประดับด้วยอัญมณีมงคลต่าง ๆ ลวดลายแต่ละชั้น หมายถึงความสง่างามแห่งปัญญา การเดินทาง จากอำเภอเมืองหนองคาย ใช้ถนนมีชัยและเลี้ยวซ้ายที่ซอยพระธาตุ 3 จนพบถนนริมแม่น้ำโขงให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไป จะพบพระธาตุหล้าหนองอยู่ทางด้านซ้ายมือริมแม่น้ำโขง
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ผู้สนใจสามารถเข้ากราบสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ 
– มีบริการล่องเรือไปสักการะพระธาตุกลางแม่น้ำโขงรวมถึงมีบริการลอยอังคารและนำเที่ยวริมฝั่งโขง
-บริการลอยอังคาร ราคา 450บาท/เที่ยว (เหมาลำ)
ค่านำเที่ยวนั่งเรือชมและไหว้พระธาตุ คนละ200บาท
/ไม่มี ค่าบริการ องค์พระธาตุจำลอง (พระธาตุองค์ใหม่) อยู่ริมแม่น้ำโขง
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
5.ช่องทางออนไลน์ –
6.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้า / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

ที่ตั้ง873 หมู่ 10 ซอยพระใส ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. วัดโพธิ์ชัย เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย เป็นสำนักของเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ฝ่ายมหานิกาย
– พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมา หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้อัญเชิญมาจากประเทศลาวมาประดิษฐานไว้จนปัจจุบัน
– วัดโพธิ์ชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเป็นองค์ประธาน ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2523 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2524 ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
– ปัจจุบันมี พระราชรัตนาลงกรณ์ (รศ.ดร.พิศิษฐ์ สุวีโร) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ผู้สนใจสามารถเข้าสักการะและเยี่ยมชมได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4246 1123
5. ช่องทางออนไลน์
http://www.watphochai.com/mainpage
https://www.facebook.com/WatPhoChai
6. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า/ ทางลาด/ ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม