ต้นยางนาคู่ จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๑. ต้นยางนาคู่ ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า เป็นต้นยางนาคู่ ที่สูงใหญ่สวยงามติดอันดับ 3 ของประเทศไทย มีความที่สูงประมาณ 83 เมตร และวัดโดยรอบต้นลำต้นได้ 9.99 เมตร 12 คนโอบ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีลักษณะดี รูปทรงสวยงาม เรือนยอดสมบูรณ์ ต้นยางนาคู่มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี ยืนต้นอยู่เคียงคู่กับตำบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้งนี้บริเวณโดยรอบยังมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกันกว่า 30 ต้น โดยเป้นสถานที่ที่ประชาชนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางดูความสวยงามของความยิ่งใหญ่และความสวยงามของต้นยางนาคู่ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางเจ้าฉ่าแหง่นี้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว(ช่วงเดือน)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูปคู่กับต้นยางนา ที่ใหญ่ที่สุด อายุประมาณ ๔๐๐ ปี
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ วัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้หมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
๑. ชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ เป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ จนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชม ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นำโดยพระครูสิริวุฒิกิจเจ้าอาวาสวัดสามโก้ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดสามโก้ ร่วมกับ ทีมงานพลังบวรที่เข้มแข็งของ นางดวงจันทร์ วงษ์เขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ ต่างช่วยกันสร้าง ช่วยกันพัฒนาชุมชน ตามประกาศเจตนารมณ์ของชาวอำเภอสามโก้ ที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เคียงธรรมชาติ ออมเงินวันละบาทบ้านสะอาดเรียงราย อบายมุขลดละ ธรรมะสุขหลาย ทำบัญชีรับจ่าย ออกกำลังกายทุกยาม” “ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นวัตวิถีมากมีของดีบ้านฉัน…คนสามโก้…”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : ตลาดน้ำสามโก้
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง 19 ตำบล หัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๑. เดิมเป็นวัดร้าง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาเมื่อเสียกรุง พม่าได้เผาผลาญบ้านเรือน วัด และพระพุทธรูปจำนวนมาก วัดม่วงจึงเหลือแค่ซากปรักหักพัง จนกระทั่งท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ) ได้ธุดงค์มาปักกลดเห็นว่าเป็นสถานที่ที่น่าปฏิบัติธรรม ในระหว่างนั่งสมาธินั้น ท่านได้ปรากฏนิมิตเห็นองค์หลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงบอกว่าให้ช่วยบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นท่านจึงได้เริ่มการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่าง ๆ เรื่อยมา
โบสถ์วัดม่วงมีความวิจิตรงดงามใหญ่โต แปลกตาด้วยการล้อมรอบด้วยกลีบบัวปูนปั้นที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า ส่วนบริเวณรอบ ๆ วัดมีรูปปูนปั้นพระอรหันต์ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งจีนและพราหมณ์ มีการจำลองเมืองนรก-สวรรค์ ที่แฝงไปด้วยคติสอนใจ และเหตุการณ์สำคัญของค่ายบางระจันให้ผู้ที่เดินทางมานมัสการ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา 5:00–19:00 น. ทุกวัน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 3563 1556
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fan Page : วัดม่วง อ่างทอง Wat Muang AngThong
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม