ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายขี้เป็ด มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยมากมาย โดยเฉพาะ “หอยหลอด” นั้นถือว่ามีปริมาณมากที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอนหอยหลอด” นั่นเอง บริเวณนี้เป็นสันดอนที่มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ ๓ กิโลเมตร ยาว ๕ กิโลเมตร และยื่นออกไปในทะเลยาว ๘ กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ บางจะเกร็ง แหลมใหญ่ และบางแก้ว ในช่วงเวลาน้ำลงที่สันดอนโผล่ขึ้นมาชัดเจน ชาวบ้านแถบนั้นนิยมมาจับหอยหลอดกันที่นี่ โดยใช้ไม้ไผ่เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาวแล้วเทลงไปในรู เมื่อหอยหลอดเมาปูนจะโผล่ขึ้นมา และนี่เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่ได้หยอดปูนจับหอยหลอดด้วยตัวเอง
รู้ก่อนเที่ยว – สามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภากรใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อชมดอนหอยหลอด หรือสัมผัสวิธีการจับหอยหลอด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๒๔ ชั่วโมง
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
จับหอยหลอด
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๗๒ ๓๗๔๙
๗. ช่องทางออนไลน์ –
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม