ถ้ำศิลป์ จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา “ถ้ำศิลป” ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่ง ที่ยังมีภาพเขียนในสมัยโบราณเหลือให้ชมอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีหินแวว ซึ่งมีความงดงามระยิบระยับ และหินอีกหลายรูปแบบภายในถ้ำ ห่างจากวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ซึ่งจะต้องเดินขึ้นถ้ำไปอีก 130 ขั้น ก่อนจะถึงตัวถ้ำ เพื่อไปชมความงดงามของจิตรกรรมเก่าแก่บนผนังถ้ำ ที่สันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสมัยศรีวิชัยตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำศิลปแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นงานศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยชิ้นเดียว ที่เป็นภาพจิตรกรรมให้เราได้ชื่นชม สันนิษฐานว่า ภาพเหล่านี้น่าจะเป็นฝีมือของช่างท้องถิ่น ที่ได้รับอิทธิพล ด้านรูปแบบของภาพโดยตรงจากอินเดีย ปัจจุบันสภาพของจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำ ค่อนข้างลบเลือนไปมากตามกาลเวลา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 22 หมู่ 2 กิโลเมตรที่ 20 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน

1.หอศิลป์ริมน่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านมีทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงาม มีความโดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก ภายในพื้นที่ของหอศิลป์ริมน่าน แบ่งออกเป็นอาคารจัดแสดงหลักๆ 2 หลัง อาคารหลังแรกเป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวร ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการ “แรงบันดาลใจของมรดกน่าน” ผลงานศิลปะและงานสะสมของคุณวินัย ปราบริปู ส่วนชั้นล่างเป็นนิทรรศการหมุนเวียน นำผลงานของศิลปินแขนงต่าง ๆ มาหมุนเวียนจัดแสดงตามช่วงเวลาตลอดปี ส่วนอาคารอีกหลังชื่อ “เฮือนหนานบัวผัน” จัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมือน่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ “หนานบัวผัน” ศิลปินผู้รังสรรค์จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์และวัดหนองบัว มีอาคารริมแม่น้ำจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงร้านกาแฟให้นั่งชมบรรยากาศกันด้วย


2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00 น. – 17.00 น. ทุกวันพฤหัส – วันอังคาร
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ 20 บาท
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5479 8046 ,08 1898 2912, 08 132 2912
5.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ทางลาด /ที่จอดรถ /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสลักเพชร และพิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
๑.วัดสลักเพชร เกาะช้าง เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง ที่นี่มีอุโบสถไม่เหมือนวัดอื่นๆ ค่ะ เพราะที่นี่เต็มไปด้วย รูปปั้นของเทพ และสัตว์เทพในป่าหิมพานต์ รายล้อมอยู่รอบบริเวณเลยทีเดียว ให้ความรู้สึกแปลกตาออกไป แต่ก็สวยงามดี นอกจากนี้ยังมีป้ายประกอบเล่าให้รู้ถึงประวัติของรูปปั้นต่างๆ และมีรูปปั้นพญานาคล้อมอยู่ที่รอบๆ อุโบสถภายในอุโบสถใหม่ ประดิษฐาน พระพุทธชินราช เป็นองค์พระประธาน ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาไหว้พระ ขอพร อีกทั้งยังมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพบูชาภายในวัดก็คือ หลวงพ่อเพชร และ งาช้าง ที่เป็นตราตั้งประจำตำแหน่งของ หลวงสลักเพชรพัฒนกิจ ซึ่งได้พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งสร้างขึ้นจากโลหะสำริด เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงจีวรดอกที่มีลวดลายเป็นดอกพิกุลซึ่งเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากพระแก้วมรกตในเครื่องทรงชุดประจำฤดูฝน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังเก่า มีความเชื่อว่า หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องฝนฟ้าอากาศ ช่วยขจัดปัดเป่าพายุลมฝนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน นั่นเอง

ถัดจากอุโบสถคือ พิพิธภัณฑ์วัดสลักเพชร ภายในรวบรวมเครื่องใช้เก่าแก่รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะไม้เท้าและตราตั้งประจำตำแหน่งของหลวงสลักเพชรพัฒนกิจ ซึ่งได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 อีกทั้งยังมีภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวการเสด็จประพาสต้นของ ร.5 มาที่เกาะช้างอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 3905 2975
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเล็ก ๆ มีลำห้วยเล็ก ๆ ๒ สาย คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และ สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง คนในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีบรรพบุรุษอพยพมาจากตอนเหนือของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ทำให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้าจก อาหารชาติพันธุ์ และมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างประเพณีบุญเดือน ๓ ตักบาตรข้าวต้มมัด หรือการตักบาตรเทโวช่วงเทศกาลออกพรรษา การเทศน์มหาชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

รอยพระพุทธบาท บนยอดเขา
บนยอดเขามีมณฑปเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางขึ้นมีบันไดนาค ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนาหนอง ประชาชนสามารถขึ้นไปกราบนมัสการได้ทุกวัน โดยจะจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาท เป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  

จิตรกรรมฝาผนัง และธรรมมาสน์ทรงบุษบก
ภายในศาลาการเปรียญ วัดนาหนอง ที่กระดานคอสองมีจิตรกรรม เรื่องราวพระพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก และภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนังนี้ มีคุณค่าด้านศิลปะ คุณค่าทางศาสนา คุณค่าทางโบราณคดี และมีธรรมมาสน์ทรงบุษบก ฝีมือช่างชาวอัมพวาวางอยู่กลางศาลา ๑ หลัง 

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
มีอาคารตั้งอยู่ในวัดนานอง เป็นสถานที่อนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน โดยศูนย์ฯ นี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทอผ้าของชาวบ้าน เมื่อว่างจากทำนาทำไร่ ชาวบ้านจะนำผ้าทอมาจำหน่ายที่ศูนย์ฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งผ้าทอมีหลายแบบหลายลวดลาย ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์ ไว้ 

ต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง
เป็นตลาดชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนตำบลดอนแร่ และวัดนาหนอง ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เป็นตลาดวิถีชุมชน จำหน่ายพืชผัก สินค้าการเกษตร  ของกิน ของใช้ ผ้าทอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไท-ยวน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทุ่งนา สะพานไม้
ตั้งอยู่ริมถนน บริเวณตรงข้ามต๋าหลาดไท – ยวน  เป็นทุ่งนาสีเขียว มีซุ้มมุงจาก ให้นั่งพักผ่อน มีสะพานไม้ให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน สัมผัสธรรมชาติแบบชนบท

จุดชมวิวบนยอดเขารอยพระพุทธบาท
ทางขึ้นสู่ยอดเขา อยู่ในบริเวณวัดนาหนอง เดินขึ้นบันได ๑๓๐ ขั้น ชมวิวมุมสูงตำบลดอนแร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ครัวชุมชนวัดนาหนอง
เป็นความร่วมมือของชุมชน และวัด ปลูกพืชผักต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป และทำโรงเห็ด โดยจะมีกลุ่มสตรีช่วยกันดูแลเก็บเห็ดไปจำหน่าย สร้างรายได้เสริม และนำพืชผักไปบริโภคในครัวเรือน

ไร่แสวงสุขโฮมสเตย์
เป็นไร่ที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม