ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน  พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแม่น้ำลำคลองที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วยชาวไทยพุทธ-มุสลิม ที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์แบบเครือญาติสืบเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน  

ชุมชนตะโหมดมีการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการนำที่พักมาให้บริการ มีชุดการแสดงสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน  เป็นการต่อยอดภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน มีของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดตะโหมด  เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางชุมชนตะโหมด และเป็นที่ตั้งของวิหาร ‘พ่อท่านช่วย’ เจ้าอาวาสองค์แรก ของวัดตะโหมด พระผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน ชาวตะโหมดเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะ ท่านจะช่วยคุ้มครอง ไม่ว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใด ๆ ท่านจะช่วยปัดเป่าให้ทุกคนได้สมหวังทุกประการ         

หลักสองศาสนา หลักสองศาสนา เป็นที่ฝังศพของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อมีผู้เสียชีวิต การประกอบพิธีทางศาสนา ญาติทั้งสองฝ่ายจะมาทำพิธีอยู่ร่วมกัน และมีข้อตกลงว่าในบริเวณดังกล่าวหากมีการเลี้ยงอาหาร ก็จะให้เกียรติกันไม่นำอาหารที่ประกอบด้วยหมูเข้ามาในพื้นที่ และทำให้ทุกคนรักใคร่อยู่ร่วมกันได้อย่างสนิทสนม นอกจากนี้ยังมีหลักทวดบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าหากใครทำการสิ่งใดที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง แล้วนำมานั่งหน้าหลักทวดให้พูดความจริงแล้ว จะไม่กล้าพูดโกหก ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในพื้นที่

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหิน  มีแอ่งน้ำตื้น ๆ ให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย  เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัว  และมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้ โดยไม่เป็นอันตราย  และยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

จุดชมวิวควนตาคม มีลักษณะเป็นเนินควนสูงราว 50 เมตร และมีพื้นที่ตรงกลางโล่ง ไว้สำหรับเป็นพื้นที่ยืนชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ แต่ละทิศล้วนแล้วแต่มีธรรมชาติที่น่าสนใจแตกต่างกัน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พร้อมชื่นชมบรรยากาศของท้องทุ่งนาและผืนป่า

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นอ่างที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องภัยจากน้ำทั้งป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอตะโหมด อำเภอบางแก้ว และ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนแบบยั่งยืน สวนตานึง เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เปิดให้เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ มีทั้งกิจกรรมมากมายให้ทำ ขี่ม้าชมสวน กินผักสดๆ ภายในสถานที่ร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาชนิด มีกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร  เป็นสถานที่เหมาะสำหรับครอบครัว พาลูกหลานมาทำกิจกรรมต่าง ๆ

นาอินทรีย์บ้านตะโหมด ชุมชนตะโหมดตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขาทางตะวันออกของแนวเทือกเขาบรรทัด พื้นลาดชันลงไปทางทิศตะวันออกสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆและพื้นราบ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแม่น้ำลำคลองที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำกิน เช่น เพาะปลูก ทำไร่ทำนา เพราะอยู่ใกล้เทือกเขา มีแม่น้ำหลายสายจากเทือกเขาต่าง ๆ 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ผึ้งและชันโรงเขาบรรทัด เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งและชันโรงอย่างครบจงจร เปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งและชันโรง ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของการต่อโรง การดูแล การเก็บและรวบรวมน้ำผึ้งให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน ไปจนถึงการแปรรูป สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ขี่ม้าชมสวน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสวนตานึง

ล่องเรือตะขาบในอ่างเก็บน้ำ

ชมพระอาทิตย์ตกที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง

ชมทะเลหมอกควนตาคม

ผึ้งและชันโรงเขาบรรทัด

ชมและช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม