ชุมชนคุณธรรมบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนเก่าแก่ติดทะเลอ่าวไทยมีธรรมชาติที่งดงาม เป็นชุมชนหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ เป็นชุมชนชายทะเลอ่าวไทยมีธรรมชาติที่งดงาม ชุมชนหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเลโดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนได้ อาทิ การเรียนรู้การทำกะปิ การทำไข่เค็มโคลนทะเล กระทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศาลเจ้าพ่อเสือคำรน
ศาลเจ้าประจำของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ชาวบ้านศรัทธาเคารพบูชา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทะเลอ่าวไทย (สะพานเขียว)
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบรรยาการริมทะเลอ่าวไทย โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงยามเย็น

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนได้ อาทิ การเรียนรู้การทำกะปิ การทำไข่เค็มโคลนทะเล กระทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวทะเลชายฝั่ง
ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนได้ อาทิ การเรียนรู้การทำกะปิ การทำไข่เค็มโคลนทะเล กระทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม