จุดชมวิวภูหงาวดาวดึงส์ จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง วัดบ้านหงาว หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ภูหงาวดาวดึงส์ มีบันไดขึ้นยอดภูหงาว จำนวน ๓๔๓ ขั้น บนยอดเขามีจุดชมวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะตอนเช้าเวลา 06.00 น. และตอนเย็นเวลา 17.00 น. จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น – ตก และเห็นท้องฟ้าสวยงามมาก มองเห็นทิวทัศน์ของวัดบ้านหงาว และชุมชนอย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน
– เช้า เวลา 05.30 – 07.00 น.
– เย็น เวลา 16.30 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี (ช่วงพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ )
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 300.-บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เดินออกกำลังกาย /ชมวิว ทิวทัศน์ /ดูพระอาทิตย์ขึ้น – ตก /ไหว้พระ /นั่งสมาธิ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว นายธรณิช อิ้วตกส้าน
โทร 08 5789 4080
๗.ช่องทางออนไลน์
– เพจ : วัดบ้านหงาว
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร หมายเหตุ เข้าห้องน้ำ ณ วัดบ้านหงาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม