สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดตาก

ที่ตั้ง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๑.สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตากเป็นสะพานไม้แขวนด้วยลวดสลิง สำหรับเดินข้ามแม่น้ำปิงที่ชาวเมืองตากใช้สัญจรไปมารวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในยามเย็น สะพานแห่งนี้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำปิงที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของจังหวัดตาก พร้อมไปกับการชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกหลากสีสันได้อย่างงดงาม ในช่วงกลางคืนมีการประดับไฟสวยงามทำให้ตัวสะพานแลดูสว่างไสวโดดเด่นเหนือผืนน้ำสีเข้ม ตัวสะพานมีขนาดกว้าง ๒.๕๐เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร. ฐานรากและเสาเป็นคอนกรีต จำนวน ๕ จุด พื้นทำด้วยไม้โยงและยึดด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ บนสะพานมีระยะทางยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำปิงสวยงาม ในปัจจุบันสะพานแขวนและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้คือสถานที่ที่จังหวัดตากใช้จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่นของจังหวัดตากที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ทุกช่วงเวลา
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
สามารถเที้ยวชมได้ทุกช่วงเวลา
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เที่ยวชมทัศนัยภาพของแม่น้ำปิงยามพระอาทิตย์ตกดิน และปัจจุบันบริเวณสะพานแขวนและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นบริเวณที่จังหวัดตากใช้จัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงซึ่งเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่น
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๕๕๑ ๗๗๒๒
๗.ช่องทางออนไลน์
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม