สวนละไม จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑. ด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า ๕๐๐ ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติ อากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด วางแผนการปลูกผลไม้เชิงท่องเที่ยวมามากกว่า ๑๐ ปี โดยจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละ แก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่นฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศและความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆ จากต้น สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน สวนละไม เปิดบริการให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสุขและสนุกสนาน และการทานผลไม้บนภูเขา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน 08.00-17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
๓.๑ เมษายน-กรกฎาคม ของทุกปี เที่ยวชมสวนและ ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้”
๓.๒ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูฝนและหนาว จะมีเปิดกิจกรรมเที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ทุ่งดอกคอสมอส พร้อมด้วยสวนส้มเขียวหวาน สวนลำไย สวนดอกไม้
๔ .ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้
-เที่ยวไร่ผลไม้
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร.09 8737 4983, 09 8737 4985
๗.ช่องทางออนไลน์
– http://www.suanlamai.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานน้ำตกธรรมรส จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑.ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบใน บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ มีหลวงพ่อธรรมรส หรือหลวงพ่อคล้าย ฐิตธัมโม แห่งสำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรสเป็นเจ้าอาวาสวัด เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน มีสถานที่น่าสนใจ เช่น พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก, พระโพธิสัตว์, หอระฆังปราบมาร, รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาลและพระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม, รูปปั้นหลวงพ่อโต, มีวนอุทยานสงฆ์น้ำตกธรรมรส ซึ่งสวยงามมากสถานที่สำหรับคนสนใจการวิปัสสนากรรมฐานที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นโดยมีหลวงพ่อคล้าย ฐิตธมฺโม หรือที่รู้จักกันดีว่าหลวงพ่อธรรมรส เป็นเจ้าสำนัก ด้วยพื้นที่กว่า 500 ไร่ ภายในมีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางพระเจ้าเปิดโลก พระโพธิสัตว์ หอระฆังปราบมาร รูปปั้นพระพุทธองค์ทรงโปรดองคุลีมาล พระอินทร์มาดีดพิณสอนธรรม รูปปั้นหลวงพ่อโต และวนอุทยานสงฆ์ น้ำตกธรรมรส ที่ตั้ง : ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง) สอบถามข้อมูล โทร. 08 1864 4059, 08 1344 5549
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงฤดูฝน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
๕.๑ สักการะสิ่งศักดิ์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 08 1344 5549
๗. ช่องทางออนไลน์
– https://thai.tourismthailand.org › Attraction › สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑. อ่างเก็บน้ำประแสร์ สันเขื่อนตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ความจุอ่าง ๒๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งด้านการเพาะปลูก การประมง การบรรเทาอุทกภัย การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังอำนวยประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่บริเวณลำน้ำประแสร์ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน ปัจจุบัน มีการสร้างรีสอร์ทที่พัก ร้านอาหาร และสวนทานตะวัน เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงฤดูฝน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
๕.๑ ตกปลา, กางเต็นท์
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 09 0127 5277, 09 5323 1636
๗. ช่องทางออนไลน์
-https://hi-in.facebook.com>rayonghip
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โฮมสเตย์ (ชานสมุทร/มาหาสมุทร) จ.ระยอง

ที่ตั้ง ๑๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
๑.ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์)
๒.จำนวนห้อง ๑๐ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา ห้องพักมีทั้งแบบโรงแรมและแบบรีสอร์ท
ห้อง พัก Family Room
๑) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๒,๒๕๐ บาท
๒) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๔ คน ราคา ๓,๑๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๕๐๐ บาท
๓) วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ห้องพัก ๕ คน ราคา ๓,๓๕๐ บาท
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้องพัก ๓ คน ราคา ๓,๘๐๐ บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
-อาหารเช้า+เครื่องดื่ม -มีเครื่องปรับอากาศ –เครื่องทำน้ำอุ่น
-ที่จอดรถ -เรือชมเหยี่ยว (๒๐๐ บาท/คน)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
-โทร. ๐๘ ๑๒๐๙ ๒๑๐๘
๖.ช่องทางออนไลน์
-mrchansamut45@gmail.com
-https://www.facebook.com/baanchansamut

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
๑. ศาลาพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เรียกสั้น ๆ ว่า “ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ศาลเสด็จเตี่ย” เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2510 โดยใช้เงินที่ได้รับบริจาค ได้สร้างศาลาขึ้นแล้ว คณะกรรมการสร้างศาลฯ ก็มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อประดิษฐานไว้ในศาลต่อไป การดำเนินงานต่อมานับว่าเป็นงานใหญ่ของตำบลปากน้ำกระแส มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อพระพุทธรูป และพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะกรรมการคณะนี้ได้กราบเรียนเชิญและได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ การดำเนินงานหล่อพระพุทธรูปและพระรูปฯ นั้น สถานีทหารเรือสัตหีบ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์ งานพิธีหล่อพระประธานและพระรูปฯ และคณะกรรมการสนับสนุนงานพิธีประดิษฐานพระรูปฯ ณ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพระรูปฯ ที่ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ตำบลปากน้ำกระแส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2512
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด ๒๔ ชั่วโมง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๘63 8789
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.prasae.com 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ตลาดกลางผลไม้ตะพง(ร้านอาหาร,ของฝาก) จ.ระยอง

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๓/๒๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๑. ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง อำเภอเมือง ระยอง อยู่บนถนนสุขุมวิท เป็นศูนย์รวมการค้าผลไม้ของจังหวัด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ในรอบๆ บริเวณตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จะมีพื้นที่ในการทำสวนของเกษตรกรติดกันเป็นจำนวนมาก หลายสวนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชม และชิมผลไม้ในสวน หลายๆ แห่งมีการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงามน่าชมเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวได้ ตลาดกลางผลไม้ตะพงเป็นศูนย์รวมของผลไม้ในภาคตะวันออก ทั้งในจังหวัดระยองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างจันทบุรีหรือชลบุรีด้วย ซึ่งมีผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล อย่างทุเรียน มะม่วง มังคุด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายน ผลไม้จะมีเป็นจำนวนมากขึ้นและหลากหลายชนิด รวมถึงผลไม้ที่ผลิตนอกฤดูกาล และที่ผลิตตลอดฤดูกาล อย่างแก้วมังกร ลำไย เงาะ พุทรา เป็นต้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลไม้เพิ่มขึ้น หากมาเที่ยวจังหวัดระยอง อย่าลืมแวะที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ซื้อผลไม้กลับไปฝากคนที่บ้านด้วยราคาที่ถูก
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
-ผลไม้สด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ
–ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดกวน
-อาหารทะเลสด และตากแห้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 0๖.00-๑๘.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร.0 3866 4053, 0 3864 5366-7
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.tapong.go.th › intro

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดลุ่ม พระอารามหลวง จ.ระยอง

ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๑. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ภายในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าศาล อายุประมาณ 300 กว่าปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ใต้ต้นสะตือนี้เมื่อครั้นเสด็จผ่านระยองเพื่อรวบรวมไพร่พล และตั้งทัพเพื่อเตรียมกู้อิสรภาพที่จันทบุรี ภายในศาลมีรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืนประดิษฐานอยู่ และมีงานสมโภชประจำปีในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด-ปิด เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๕๒๘๐ ๑๓๓๒ / ๐๘ ๔๗๗๙ ๖๘๓๗
๕. ช่องทางออนไลน์
๕.๑ https://www.facebook.com/hashtag
๕.๒ https://www.facebook.com/people
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดบ้านค่าย จ.ระยอง

ที่ตั้ง 145หมู่ที่ ๕ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๑. ชุมชนวัดบ้านค่ายเป็นชุมชนเก่าแก่ทางตอนบนของแม่น้ำระยอง จดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงดินแดนแถบนี้ไว้ตั้งแต่ราว พ.ศ. 1700 จากหนังสือ ประวัติวัดในจังหวัดระยอง เชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยที่อาณาจักรขอมยังรุ่งเรืองในแถบนี้ดังเห็นได้จากซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าที่ชาวบ้านเรียกโบสถ์ขอม จากร่องรอยของศิลาแลงเก่าแก่ เสมา และธรรมจักรที่มีลวดลายแบบศิลปะขอม ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เพื่อให้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและทำกิจของสงฆ์ แต่เนื่องจากวัดอยู่บริเวณที่กระแสน้ำไหลผ่าน ทำให้น้ำเซาะตลิ่งในฤดูน้ำหลาก จึงย้ายวัดมาอยู่ตอนล่าง ซึ่งมีผู้ถวายที่ดินให้แก่วัดราว 40 ไร่นามว่านายเรือง เมื่อสร้างวัดใหม่ขึ้นจึงเรียกวัดเดิมว่า “วัดบน” ส่วนวัดใหม่เรียก “วัดล่าง” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “วัดบ้านค่าย” ทางด้านเหนือของวัดแต่เดิมปรากฏร่องรอยคันดินเป็นแนวยาว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นค่ายของขอมจึงเรียกชื่อว่าวัดบ้านค่าย วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2506
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด-ปิด เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3886 8309,0 3864 2281 / 08 7911 0935
๕.ช่องทางออนไลน์
๕.๑ https://m.facebook.com › WatBanKhai
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดละหารไร่ จ.ระยอง

๑/๑ หมู่ที่ ๘ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
๑. วัดละหารไร่ จ.ระยอง จากสถานที่ปฏิบัติธรรม พัฒนาปรับปรุงเป็น วัด เจ้าอาวาสองค์องค์แรก คือ หลวงพ่อสังข์เฒ่า ผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๕๔ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระหลวงปู่ทิม เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดแห่งนี้ โดยประวัติหลวงพ่อสังข์เฒ่าผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัด ณ วัดวัดละหารไร่ โดยมีอาณาเขตวัด มีแม่น้ำล้อมรอบพื้นดินอุดมสมบูรณ์ ฝั่งคลองด้านตรงข้ามกับวัด หลวงพ่อสังข์เฒ่าเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นพื้นที่เพาะปลูก และทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงได้หักร้างถางพง เพื่อทำเป็นสำนักสงฆ์และปลูกพืชผักไว้กินเอง โดยความช่วยหลือของชาวบ้าน เมื่อมีพระภิกษุมาอาศัยอยู่ที่วัดมากขึ้น ทุกวันพระชาวบ้านจะจัดภัตตาหารเพื่อถวายพระ จากสำนักสงฆ์ก็กลายเป็นวัด ชื่อวัด “วัดไร่วารี” และภายหลัง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดละหารไร่”
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เปิด-ปิด เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐ / 09 2515 9699
๕. ช่องทางออนไลน์
๕.๑ https://www.surprise-rayong.com
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม