อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ที่ตั้ง : บ้านภูมิสรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
๑.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 83 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น ผามออีแดง เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าเขียวขจีได้ไกลสุดสายตา และจากจุดนี้ยังสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้อีกด้วย ภาพสลักนูนต่ำ อยู่บริเวณหน้าผาใต้มออีแดง เป็นภาพเทพ 3 องค์ขนาดเท่าคนจริง อายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี มีถนนลาดยางเข้าถึงและมีลานจอดรถไว้รองรับนักท่องเที่ยว ใกล้เส้นทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหารจะมีน้ำตกขุนศรี และถ้ำขุนศรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน/ช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
ค่าเข้าชม: ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท / ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท อุทยานฯ มีบ้านพักและสถานที่ กางเต็นท์ไว้บริการ  ราคา 800-6,000 บาท
5.กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ – ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้า
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4582 6045 , 0 4581 8021
7.ช่องทางออนไลน์ http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=950
8.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ปราสาทปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง บ้านกู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
๑. ปราสาทปรางค์กู่ คำว่า “ปรางค์กู่” หรือที่ภาษากูย เรียกว่า “เถียด เซาะโก” เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูประจำชุมชน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย ปรางค์กู่ ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง เรียงตัวตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดียวกัน ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพิ่มมุมเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อสอดรับกับบันไดทางขึ้น ปราสาททั้ง 3 หลัง ก่อสร้างด้วยศิลาแลง อิฐ และหินทราย มีคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปตัวยู (U) อายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 รูปแบบศิลปะเขมรแบบนครวัด
ความสำคัญกับชุมชน : ชาวชุมชนมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกๆปี ชาวอำเภอปรางค์กู่ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดบ้านกู่จะมีการจัดพิธีบวงสรวงไหว้ปราสาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกว่า “ประเพณีหวัวบุญเบิกฟ้า” เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์อารยธรรมชนเผ่าชาวกูย อีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– นายทะนงศักดิ์ นรดี กำนันตำบลกู่ เบอร์โทร ๐๖ ๔๔๐๒ ๐๕๙๔
– คุณธนากร พรมลิ ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชนบ้านกู่
เบอร์โทร ๐๘ ๕๒๐๑ ๒๙๑๔
๕.ช่องทางออนไลน์
– เพจ Facebook : “ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวกูยบ้านกู่”
– เพจ Facebook : “ผ้าไหม ชาวกูย บ้านกู่”
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก / ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม