วีที แหนมเนือง จ.อุดรธานี

ที่ตั้ง 999/9 ถ.มิตรภาพ จ.อุดรธานี- ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 ๑. ศูนย์กลางกระจายสินค้าแหนมเนือง และจำหน่ายของฝากภาคอีสาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าเวียดนาม
– รับรองกลุ่มนักท่องเที่ยว และลูกค้าได้กว่า 1,500 ที่นั่ง ทั้งกลุ่มครอบครัว คณะสัมมนา กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจองห้องประชุม ห้อง VIP พร้อมสื่อให้บริการ สามารถจองล่วงหน้า และจัดเซทอาหาร บริการที่จอดรถมากกว่า 300 คัน ที่จอดรถทัวร์กว่า 50 คัน
– มีบริการคอนแวนซั่น ฮอลล์ จัดงานประชุมสัมนา งานแสดงโชว์สินค้า รับจัดงานแต่งงานรองรับได้กว่า 1,500 คน
– โรงงานผลิตและกระจายสินค้า ประกอบด้วย การผลิตแหนมเนือง ผลิตผัดสดระบบ Plant Factory โดยสามารถติดต่อเยี่ยมชมโรงงานได้
2 .เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
– แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย กะยอสด กะยอทอด บั่นแบ่ว แป้งจี่
– สินค้าของฝากท้องถิ่น สินค้าจากประเทศเวียดนาม (อาหาร ของกิน ของใช้ เครื่องประดับตกแต่ง)
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี
– สินค้าของฝากซื้อกลับบ้าน เปิดเวลา 06.00 – 21.00 น.
นั่งรับประทานที่ร้าน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน (ฟรี)
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร.0 4211 1111
๗.ช่องทางออนไลน์ http://www.vtnamnueng.net
, Facebook : วีที แหนมเนือง คอมมูนิตี้
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

นิมิต ทักโลวา

ที่ตั้ง ๖๖ หมู่ ๑ บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
๑. นายนิมิตร ทักโลวา หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดินและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2556 ผู้ประสบความสำเร็จจากการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับความรู้ในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ดินรกร้าง มีปัญหาดินตื้น เป็นดินลูกรังและมีความลาดเท ให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายนิมิตร ทักโลวา โทร. 09 5170 0023 / 08 1576 7077
๖. ช่องทางออนไลน์
Line : 0951700023
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม