ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่

เป็นชุมชนชาวยอง มีการคงเอกลักษณ์การแต่งกาย ภาษายอง วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารชาวยอง ความเป็นชาวยองได้อย่างสมบูรณ์ มีการรักษาโรคแบบชาวยอง โดยใช้สมุนไพร คนในชุมชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนด้วยความรักความสามัคคี การจัดงานในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการรวมความสามัคคี ไม่มีการจ้างงาน จะช่วยกันคนละไม้ละมือโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยการนำของเจ้าอาวาสวัดป่าตาล และผู้ใหญ่บ้าน ใช้หลักพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานของชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
เป็นชุมชนชาติพันธุ์ชาวยอง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการยังคงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา การแต่งกาย ภาษา อาหาร การรักษาโรค การดำรงวิถีชีวิต ของชาวยอง ไว้ได้เป็นอย่างดี เสน่ห์ที่โดดเด่นที่เป็นจุดขายของชุมชนวัดป่าตาล คือ วัดป่าตาล ซึ่งมีพระสิงห์ยอง อายุสี่ร้อยกว่าปี และเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวยอง ที่รวบรวม ข้าวของเครื่องใช้ของคนยอง คัมภีร์ใบลาน มาจัดแสดงให้เที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์จาวยอง ปั๊บสาใบลาน
พิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลาน เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมธรรมคัมภีร์ใบลานและปั๊บสาของวัดป่าตาลที่กระจัดกระจายขาดการดูแลรักษา ถูกทำลายจากหนู ปลวก และชำรุดตามกาลเวลาท่านเจ้าอาวาส องค์ปัจจุบันต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวยองซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในแถบ ตำบลบวกค้างเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บให้มีความปลอดภัยจากการถูกทำลายและได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานขึ้น ซึ่งปั๊บสา-ใบลานที่มีอยู่ อายุไม่ต่ำกว่า ๘๐ ปีขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าปี ซึ่งในคัมภีร์ใบลานส่วนมากจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ สามารถมาเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

ชมรมสมุนไพรจาวยอง
แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร มีกิจกรรมนวดย่ำขาง แช่เท้าในน้ำสมุนไพร เรียนรู้การทำลูกประคบ  ฯลฯ

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ไทยอง
ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ไทยอง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทยอง ผ้าทอพื้นเมืองลายสันกำแพง

ขัวแตะหุ่นฟาง
สะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวไปสู่ทุ่งนา สามารถชมวิวได้ 360 องศา เป็นหนึ่งจุดเช็คอินของชุมชน 

เฮือนเจ้นขุน
พิพิธภัณฑ์ชาวยอง จัดแสดงวิถีชีวิตชาวยอง และหมวกกะโล่รูปแบบต่าง ๆ 

ภาพวาดสามมิต
ภายในวัดป่าตาลมีกำแพงภาพวาดสามมิติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สาธิตภูมิปัญญาไทยอง
ศูนย์การเรียนรู้ ไทยอง วัดป่าตาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม