เขื่อนเจ้าพระยา

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลบาหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1. เขื่อนเจ้าพระยา เป็น เขื่อนทดน้ำ แห่งแรกของประเทศไทยและเป็นสายเลือดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านชลประทานและการทดน้ำเพื่อการเกษตรโดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย ส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง เข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่รวม 5 สาย คือ แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง คลองชัยนาท-ป่าสักและคลองชัยนาท-อยุธยา อีกทั้งยังใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับจ่ายในจังหวัดชัยนาทความแข็งแรงของเขื่อนก่อสร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งบานประตู เหล็กโค้งสูง 7.50 เมตร พร้อมช่องระบายให้น้ำไหลผ่านจำนวน 16 ช่อง ประตูน้ำสำหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวามีขนาดใหญ่พอที่เรือขนาดใหญ่ผ่านเข้าออกได้ สะพานบนสันเขื่อนกว้าง 7 เมตร รองรับรถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินที่จะช่วยระบายน้ำเมื่อเกิดอุทกภัย สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือเดือนมกราคม เนื่องจากช่วงต้นปีจะมีบรรยากาศเย็นสบายผ่อนคลายด้วยวิวทิวทัศน์สวยงามน่ารื่นรมย์พร้อมรับชมฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นที่ออกมาหากินยังแม่น้ำเหนือเขื่อนนับเป็นภาพความงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ –
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือนมกราคม)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ การปั่นจักรยามชมเขื่อนเจ้าพระยา
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5642 6518 หรือ สำนักงานท้องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5641 2684
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม