วัดธรรมามูล วรวิหาร จังหวัดชัยนาท

หมู่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1. วัดธรรมามูล วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชา กษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2120 และได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอุยุธยา ส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลได้นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย สิ่งสำคัญภายในวัดคือ หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับยืนบนฐานดอกบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปในทิศเหนือ สูง 4.50 เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย “ธรรมจักร” ตามตำนานเล่าว่ามีผู้พบพระพุทธรูปลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร และได้ลอยวนเวียนอยู่หน้าวัด พระภิกษุและชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดธรรมามูล วรวิหาร จนถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล โทร. 09 5641 7332
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนนกชัยนาท

ที่ตั้งหมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1.ตั้งอยู่บริเวณเขาพลอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 บนพื้นที่ 248 ไร่ 13 ตารางวา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท มีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด 26 ไร่ เป็นกรงแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันแบบธรรมชาติ โดยการขึงตาข่ายกั้นรอบบริเวณ
ภายในสวนนกชัยนาทยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อาทิ อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นอาคารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีนิทรรศการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 8 อำเภอ ศูนย์รวมนกนานาชาติ สถานที่อนุรักษ์พันธุ์และจัดแสดงพันธุ์นกถึง ๕๘ ชนิด อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเป็นอุโมงค์แก้วรวบรวมปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 90 ชนิด ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท จัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เป็นอาคารที่รวบรวมไข่นกสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาคารศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– ชาวไทยผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 15 บาท
– ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 100 บาท/เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5647 6617 ต่อ 106 , 203
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : สวนนกชัยนาท
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โรงแรมเจ้าพระยาธารา จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง 1013 หมู่4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมือง จังหวัดชัยนาท

๑.ประเภทของที่พัก โรงแรม
๒.จำนวนห้อง 32 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Delux Suit Family Room
ราคา(บาท) /900/1,500/1,200/5,000/3,500
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง รองรับได้ 500 ท่าน ร้านอาหารปักษาชมบัว ล่องเรือเจ้าพระนาธารา (ไหว้พระ ดินเนอร์ ล่องเรือแบบ VVIP) บริการรถตู้
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 6778 4457
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
เว็บไซต์ : www.Chaophayathara.com
ID Line : 09 6778 4457

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารต้นตะขบ จ.ชัยนาท

๑.ร้านอาหารต้นตะขบ เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 30 ปี มีเมนูผัดไทยและอาหารไทยอร่อยๆ หลากหลายเมนู โดยเฉพาะเมนูผัดไทย และอาหารประเภทปลาแม่น้ำที่หลากหลายน้อยก็อิ่มอร่อยได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีเมนูปลาที่ขึ้นชื่ออย่าง ต้มยำปลาตะโกก ต้มยำปลาคัง ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมที่อร่อยถูกปากลูกค้าเป็นอย่างมาก
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ผัดไทย
2.2 ต้มยำ แกงป่า ผัดฉ่า ฉู่ฉี่ (ปลาแม่น้ำ อาทิ ปลาเนื้ออ่อน ปลากดคัง)
2.3 ยำผักบุ้งกรอบ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5640 5150, 09 8747 1400
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : ร้านต้นตะขบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดมหาธาตู จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง หมู่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๑. วัดมหาธาตุ เดิมเรียกว่า วัดหัวเมือง หรือวัดศรีษะเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยตอนหักโค้งไปทางทิศตะวันออก บางส่วนของวัดทางด้านหน้าขนานไปตามลำน้ำ สร้างขึ้นในพุทธศักราช 1897 สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัยและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสุโขทัยหน้าพระอุโบสถวัดมหาธาตุอาจจะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองในสมัยนั้น เพราะแถบ บริเวณหน้าวัด ชาวบ้านยังคงเรียกว่า “หน้าพระลาน” นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสรรค์มาแต่อดีต มีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญ อาทิ พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง พระอุโบสถ องค์พระธาตุเจดีย์ วิหาร เจดีย์ราย และหลวงพ่อหมอ หรือหลวงพ่อหลักเมืองกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอน 75 วันที่ 8 มีนาคม 2575
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ( ไม่มี )
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ โทร. 08 5052 5800
๕. ช่องทางออนไลน์-
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสรรพยาวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท

ชุมชนสรรพยา เป็นชุมชนเก่าแก่ย่านตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชุมชนมีการทำการเกษตรกรรม  การทำประมงพื้นบ้านหาปลาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและค้าขายในย่านตลาดเก่าสรรพยา 

ชุมชนสรรพยา เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นที่ยังคงมีความเรียบง่ายของวิถีเจ้าพระยา ชุมชนมีความเข้มแข็งมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการบริหารจัดการ โดย”ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา” มีอาคารโรงพักเก่าสรรพยา อายุกว่า 100 ปี ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสภาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสรรพยาวัฒนาราม

วัดสรรพยาวัฒนารามตั้งอยู่ในตลาด ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภายในวัดปรากฏร่องรอยศิลปะสมัยอยุธยาหลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถหลังเก่า วิหาร พระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพซึ่งหาชมยาก พบเพียงไม่กี่วัดในประเทศไทย อยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักพระรัตนตรัย กล่าวคือ มีพระพุทธเจ้าประทับนอนในหีบพระบรมศพ มีพระสงฆ์ ได้แก่ พระมหากัสสปะ (องค์สีทอง) พระอริยสงฆ์ นั่งสมาธิปลงสังเวช และพระสมมติสงฆ์นั่งชันเข่าในอาการเศร้าโศกเป็นตัวแทนของปุถุชนทั้งหมด ประกอบรวมเป็นหลักคำสอนหรือพระธรรม

สถานีตำรวจภูธรสรรพยา อาคาร 100 ปี

โรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าสรรพยา หมู่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อาคารโรงพักของตำรวจ เป็นอาคารสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี และถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวประวัติศาตร์ท้องถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษา และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561) โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ได้รับการบำรุงรักษา และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ตลาดโรงพักเก่า สรรพยา

เป็นชุมชนตลาดเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา และในทุกๆ สุดสัปดาห์แรกของเดือน ถนนเลียบริมน้ำเจ้าพระยา จะจัดจำหน่ายสินค้าจากชุมชนทั้งของกิน ของใช้ เป็นตลาดกรีนดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นฐานการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

กลุ่มได้นำแนวคิดโดยนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่นำไม้ไผ่มาสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน แต่ประยุกต์เปลี่ยนมาสานด้วยผักตบชวาแทน นอกจากจะไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชในแม่น้ำได้ด้วย 

ชุมชนคุณธรรมบ้านแพรกศรีราชา จังหวัดชัยนาท

บ้านแพรกศรีราชา คือชื่อโบราณในสมัยอยุธยาตอนต้น บ้านแพรกศรีราชาเป็นชุมชนเก่าแก่ มีแม่น้ำน้อยที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ชุมชนบ้านแพรกศรีราชายังเป็นที่ตั้งของตลาดอำเภอสรรคบุรีอีกด้วย 

บ้านแพรกศรีราชา เดิมเป็นเมืองเก่าที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากมีความเจริญมาแต่อดีต เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีโบราณสถานล้ำค่าหลงเหลืออยู่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้อง วัดโตนดหลาย (ร้าง) วัดพระแก้ว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดมหาธาตุ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่สำคัญ เช่น พระธาตุ พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง หลวงพ่อหมอ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพระปลัดฉ่อง

วัดพระยาแพรก (ร้าง) เป็นวัดร้างเป็นแหล่งโบราณสถาน ที่สำคัญ คือเจดีย์ก่ออิฐถือปูน แปดเหลี่ยมทรงสูง สมัยอยุธยาตอนต้น

วัดสองพี่น้อง เป็นวัดเก่ากำหนดอายุการสร้างวัดนี้ในสมัยอยุธยาตอนต้น หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ ปรางค์เป็นประธาน

วัดโตนดหลาย (ร้าง) เป็นวัดร้างมีสถาปัตยกรรม ที่สำคัญคือ เจดีย์ประธาน ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่า ภายในวัดมี “ราชินี แห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์” ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับศิลปะทวารวดี บริเวณหน้าเจดีย์ มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังติดอยู่

อนุสาวรีย์ ขุนสรรค์ ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี “ขุนสรรค์” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่าด้วยความกล้าหาญ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ (Ch.Organic Chainat Farm) เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรแบบอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนึ่งใน 3 แห่งของจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชรินทร์ ยิ้มศรี เป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตพืชผัก แบบอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

สวนส้มลุงแหวน นายแหวน เอี่ยมฉ่ำ เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จนได้รับการรับรองว่าเป็นสวนส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม ในระดับจังหวัด นอกจากนั้นที่สวนส้มโอลุงแหวนยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกส้มโอ โดยเริ่มตั้งแต่การขยายพันธุ์ ไปจนถึงการดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิต

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ และร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน คาว หวาน ตลาดย้อนยุค เมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ร่วมกิจกรรมทำอาหารคาวหวาน เช่นขนมจีนโบราณ แกงสาวพรหมจารี ผัดไทยโบราณ ข้าวเหนียวหน้าควายลุย

นั่งรถสกายแลปเยี่ยมชมโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์เมืองสรรค์ วัดมหาธาตุวัดพระยาแพรก (ร้าง) วัดสองพี่น้องวัดโตนดหลาย (ร้าง)วัดพระแก้ว อนุสาวรีย์ขุนสรรค์

ชมการแสดงต้อนรับจากตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ (วัดพระยาแพรก) ชมการแสดงต้อนรับ จากชาวตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์

ชุมชนคุณธรรมวัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ลาวเวียงบ้านเนินขาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่รวมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทอผ้า จักสานไม้ไผ่ ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่มัน และรับจ้างทั่วไป

ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เช่น ประเพณีสงกรานต์  การบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนการแต่งกายมีอัตลักษณ์ เพราะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองมาจากบรรพบุรุษเชื้อสายลาว ทั้งผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า 5 สี พูดภาษาถิ่น  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม (ตั้งอยู่ ณ วัดเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม)

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขามได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษา เรียนรู้
และส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม ซึ่งเป็นการ สืบทอดมรดกภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
เช่น การทำเสื้อ จุกหม้อ ผ้าซิ่นตีนจก และผ้าขาวม้า 5 สี

กลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณ หมู่ 1 ตำบลเนินขามตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอุษา บุญสาพิพัฒน์ เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง รังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม

การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14 ตำบลเนินขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยมี นางฉวี ศรีเดช ประธานกลุ่ม

บ้านไม้โบราณ 100 ปี

เป็นบ้านไม้โบราณของชาว   เนินขาม และยังเป็นบ้านเพียงหลังเดียวภายในชุมชนบ้าน  เนินขามที่ยังคงเสน่ห์ของความดั้งเดิม ภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่ มีการจำลองวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเนินขามไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สปามือ สปาเท้า กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขาม

เป็นสถานที่ไว้บริการสปามือ สปาเท้าให้แก่นักท่องเที่ยว

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์ข้าวชุมชนโดยกิจกรรมประกอบ    ไปด้วย การสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหมเนินขาม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ป่าชุมชน บ้านเขาราวเทียนทอง

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนทอง อำเภอเนินขาม และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไผ่รวกเป็นพืชเด่นมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย
และหนาแน่นบางบริเวณ ส่วนไม้พื้นล่าง มีหนาแน่น เช่น กระเจียว ข่า และเหล่าสมุนไพรนานาชนิด เหมาะกับกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการปลูกป่า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 6 ตำบลเนินขาม

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการสอนทำนา การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง การแปรรูปสัตว์น้ำ การสีข้าว และการทอผ้าไหม  เนินขาม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญและผูกแขนเอิ้นขวัญ ศูนย์การเรียนผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขาม บายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือน

การสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่ 9 บ้านทุ่ง ตำบลเนินขามมีบริการสปามือและเท้าด้วยสมุนไพร ไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีบริการสินค้าของชุมชน