วัดโพธิ์เก้าต้นและอุทยานค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ตั้ง ทางหลวงหมายเลข 3032 หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๑. วัดแห่งนี้เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ภายในวัดมีวิหารประดิษฐาน รูปเหมือนพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรี ท่านเป็นมิ่งขวัญและพลังใจแก่วีรชนชาวบ้านบางระจัน ที่ทำให้สามารถเข้าต่อสู้ป้องกันข้าศึกและได้รับชัยชนะถึง 7 ครั้ง ท่านเป็นพระที่มีอาคมชั้นเลิศ และชำนาญเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่ง คือ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโพธิ์เก้าต้น ซึ่งชาวจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงประชาชนจากทั่วสารทิศมีความศรัทธามาก หากใครมาบนแล้วสำเร็จก็จะมาหาบน้ำไปเติมในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้บน น้ำในสระจึงไม่มีวันแห้งสถานที่อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์เก้าต้น คือ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นรูปหล่อประติมากรรมของชาวบ้านบางระจันทั้ง ๑๑ คน ประกอบด้วย นายจันหนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายแท่น นายทองแก้ว นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่ นายเมือง พันเรือง ขุนสรรค์ และนายอิน สร้างขึ้นโดยกรมศิลปากร เพื่อระลึกถึงวีรชนบ้านบางระจันที่กล้าหาญ เสียสละรวมพลังกันต่อสู่กับกองทัพพม่าที่ยกทัพเข้าตีหมู่บ้านบางระจันถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลานานกว่า ๕ เดือน ภายในอุทยานยังมีอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการวีรกรรมวีรชนค่ายบางระจัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
 0 3650 7117 , 0 3652 0030
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม