กลุ่มหัตศิลป์ดิ้นโบราณ (ร้าน ณัฏฐปิยะ) จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง 15/84 ซอย 15 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ชื่อผู้ประกอบการ นายปิยะณัฏฐ์ อิสระสงคราม (ชุมชนคุณธรรมบ้านริ้น)
๒.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๒.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ “เข็มกลัดหงส์จากดิ้นโบราณ”
เป็นงานหัตถศิลป์เพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มชาติพันธ์บาบ๋าที่มีการนำดิ้นโปร่งมาพันสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ชิ้นงานนี้ทำจากดิ้นโปร่งเกรดเอ จึงไม่หมองคล้ำง่ายใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม ตกแต่งประดับด้วยคริสตัล เพิ่มความแวววาว ทำให้ชั้นงานดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ได้ออกแบบผสมผสานกับรูปแบบเครื่องประดับโบราณของชาวบาบ๋า ในอดีตออกแบบดีไซน์สร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดติดเสื้อรูปหงส์ สร้างสรรค์กรรมวิธีแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ศิลปะการพันดิ้นโปร่งนำมาออกแบบเครื่องประดับที่ใช้ในปัจจุบัน
๒.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชุดสร้อยคอดอกโกมาซุม ไข่มุกแท้”
ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เข็มกลัดหงส์ จากตังหงส์เป็น เข็มกลัดหางหงส์ ประดับมุขแท้ และนำดิ้นโปร่งมาพันเป็นชุดห้อยคอ ดอกโกมาซุมพร้อมต่างหู เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
๒.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชุดต่างหูดอกโกมาซุม”
พัฒนาต่อยอดเป็นชุดคู่กับสร้อยคอดอกโกมาซุม ให้เป็นชุดเดียวกันเวลาประดับออกงาน
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร 06 6162 6639
๕. ช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ค หัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนอง ปิยณัฏฐ์ จุ๊บ อิสสระสงคราม
เพจ : เครื่องประดับเปอรานากัน – บาบ๋า ย่าหยา
e-mail nattapiya_15@hotmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม