ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางทองมา พิเอ้กา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย (ผ้าฝ้าย ผ้าไหม)
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ทอจากเส้นไหมเลี้ยงเอง ทอเอง รายละเอียดการมัดหมี่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ทอด้วยความประณีต
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ร่มผ้าขาวม้า
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เป็นการต่อยอดผ้าขาวม้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ร่มสามารถกันแสงยูวีได้ สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่ ความโดดเด่น ไม้ไผ่เนื้อดีมีความแข็งแรง ราคาถูก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 09 3442 6725
๖.ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม