ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีนาวาอำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผู้นำชุมชน พระครูอุดมกิจจานุกูล ชุมชน ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาอันอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้หนาทึบ มีแม่น้ำนครนายกไหลผ่าน เหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรมและปลูกพืช ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชุมชนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านภาษา อาหาร และการแต่งกาย พื้นถิ่นลาวเวียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบสุข มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ เปิดพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์รัตนจัน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต

วิหารพระแก้วมรกต เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวัน ประดิษฐานพระแก้วมรกต
องค์จำลองเรซิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยเวียง เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของฝาก/สินค้าของชุมชน

ปราสาทขอมองค์ใหญ่ แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบขอมองค์ใหญ่ ด้านในประดิษฐานหลวงพ่อโพธิ์พันปี

ตลาดลาวเวียงวัดคีรีวัน เป็นลานวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรมลาวเวียง (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย

น้ำตกวังตระไคร้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีธารน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

น้ำตกนางรอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีธารน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง

1. ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา
2. ฐานการเรียนรู้ทำสวนเกษตรผสมผสาน
3. ฐานการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่าง ๆ อาทิ การสีข้าวแบบโบราณ/การทำขนมข้าวกระยาคู
4. สวนสัตว์ปล่อย และสะพานพราวฟ้าที่ทอดยาวตามทุ่งนา

สวนไม้หอมกฤษณา

1. ชมสวนไม้หอมกฤษณากว่า 5,000 ต้น เรียนรู้การทำสวนไม้หอมกฤษณา การทำปุ๋ยอินทรีย์
2. เรียนรู้การทำกระยาสารท การทำน้ำพริกต่าง ๆ และการทำผลไม้แปรรูป