ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง 235 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน เกิดจากความร่วมมือของพลัง “บวร” ที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นภูมิคุ้มกัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

เป็นชุมชนที่ประชาชนยึดหลักศีล ๕ ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น การจัดงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท และทำบุญอุทิศอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน ๗ หัวเมือง งานอุ้มพระสรงน้ำ   วันสงกรานต์ งานแห่หลวงพ่อทองคำ งานตามประทีปหมื่นดวงเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดท่าขนุน หลักฐานการมีวัดท่าขนุนมาปรากฏชัด เมื่อครั้งที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า อรประพันธ์รำไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา สองพระราชธิดาในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ กับเจ้าจอมมารดาอ่อน เสด็จมาประพาสป่าทองผาภูมิ ทั้งสองพระองค์ได้ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปรัชกาล ขนาดหน้าตักประมาณ ๑ ศอก ๒ องค์ และธรรมาสน์ทรงบุษบกฝีมือช่างหลวง ถอดประกอบได้ทุกชิ้น จากในหลวงรัชกาลที่ ๗ มาถวายแก่หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เป็นพระเถระเชื้อสายมอญ มีสีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทั้งสองพระองค์ทราบกิตติศัพท์ จึงเสด็จมานมัสการพร้อมกับถวายสิ่งของพระราชทานดังกล่าวข้างต้น หลวงปู่พุกปกครองดูแลวัดท่าขนุนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ ก็มรณภาพลง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำพุร้อนหินดาด บ้านกุยมั่ง หมู่ 6 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำในบ่อประมาณ ๔๕ – ๕๕ องศาเซลเซียส และยังมีแร่ธาตุที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายเราหลายชนิด เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง ทำให้การไหลเวียนของโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดกระดูกและเหน็บชา

เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมมีชื่อว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ด้านผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควน้อยบริเวณตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงสาธิตการเกษตรวัดท่าขนุน เป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเป็นวัตถุดิบในการนำมาปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรือนครูไท เป็นที่พักรูปแบบรีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีสวนผลไม้ซึ่งเป็นของเจ้าของรีสอร์ท เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักสามารถเยี่ยมชมและรับประทานผลไม้สดตามฤดูกาลจากต้นได้ฟรี หากต้องการผลไม้กลับบ้าน ก็สามารถเลือกซื้อผลไม้สดจากสวนได้เลย