กลุ่มดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง

ที่ตั้ง หมู่ ๓ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
๑.เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นกลุ่มดินประดิษฐ์ ถ่ายทอดผลงานตามรูปแบบท้องถิ่นอย่างสวยงาม โดยปั้นเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างสมจริง เช่น ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ ต้นกล้วย และยังนำมาจัดเป็นแจกันดอกไม้นานาพันธุ์ กระถางดอกไม้ เหมาะแก่การเลือกซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติมิตร
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือของตกแต่ง)
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๕๔๐๔ ๔๗๓๑
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : กลุ่มดอกไม้ดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรม วัดสำโรง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม