ชุมชนคุณธรรมวัดเฉลียงทอง

เข้าวัดร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำ มีการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียววันเดียว ๒ จังหวัดทุกวันพระ ใช้บริเวณวัดและศาสนสถานเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ คณะสงฆ์ร่วมรณรงค์กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข ผู้นำชุมชน : นายฐิติกร แก้วคำ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘ ๐๙๗๔ ๑๘๔๐

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม