หมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว (ชนเผ่าผู้ไท)

ชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม บ้านห้องแซง เป็นชุมชนชาวพุทธ วิถีผู้ไทที่มีความสุข ความดีงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แบ่งปันความสุข สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวดุจญาติมิตร
กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการ น้อยกว่า ๒๐ คน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานชุมชนฯ)
๒๐ คนขึ้นไป ราคา ๘๐๐ บาท/คน
๓๐ คนขึ้นไป ราคา ๗๐๐ บาท/คน
๔๐ คนขึ้นไป ราคา ๖๐๐ บาท/คน
วันที่ ๑ (ระบุสถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรม/อาหาร/ที่พัก ฯลฯ)
เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมายังชุมชนคุณธรรม วัดโพธาราม
จะได้รับการต้อนรับจากชุมชน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
– คล้องพวงมาลัยต้อนรับ
– ฟ้อนรำวงย้อนยุค รำต้อนรับ
– บายศรีสู่ขวัญ
– กิจกรรมพาแลง
– ชมการแสดงของศิลปินผู้ไท (หมอลำหมอแคน) การแสดงพื้นบ้าน การแสดงแบบผ้าไทย
วันที่ ๒
– ตักบาตรเช้า (หน้าบ้านพักโฮมสเตย์)
– เรียนรู้วิถีชีวิตวิถีผู้ไทห้องแซง วัฒนธรรมผู้ไท ได้แก่
ฐานสมุนไพรพื้นบ้าน ฐานประวัติศาสตร์และภาษาผู้ไท ฐานจักสาน ฐานดนตรีพื้นบ้านหมอลำหมอแคน ฐานลงข่วง (วิถีการจีบของหนุ่มสาวชาวผู้ไท) ฐานอาหารพื้นบ้าน ฐานการทอผ้าพื้นเมือง ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทุกฐานการเรียนรู้ชุมชนจะพานักท่องเที่ยวได้ร่วมละเล่น และลงมือทำ)
– แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เป็นต้น
– เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ห้วยลิงโจน
หินสามก้อน ภูถ้ำพระ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
– ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้องแซง
เบอร์โทร 08 5016 7836

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม