ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม

ที่ตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

1.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์. ….-…….
2.ชื่อผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิรุกขาราม
3.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ถุงผ้าลายอัตลักษณ์ไทพวน

3.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น แจ่วบองหนังเค็ม ถั่วทอดสมุนไพร

3.3 ผ้าฝ้ายทอมือของชาวไทพวน และธุง
4.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 3327 6128, 08 1544 2319
6.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/laddawan04/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม