หอวัฒนธรรมศรีวิชัย จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง อยู่ที่วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑.เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุสำคัญ ที่ได้จากบริเวณ เขาวัดหน้าถ้ำ เขากำปั่น และแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่สำคัญในจังหวัดยะลา และนราธิวาส โดยมีการจัดนิทรรศการ ที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหอศรีวิชัย ดินแดนแห่งพุทธธรรมและความลี้ลับ รวมไปถึง แหล่งพระพิมพ์ดินดิบเก่าแก่ที่พบในจังหวัดยะลา ที่ต้องไปชมด้วยตาตนเอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. (ต้องประสานเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายชัชพงศ์ เพ็ชรกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๐ ๒๕๒๐ (ต้องประสานเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า)
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวตำบลหน้าถ้ำ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ลานจอดรถ/ร้านอาหาร