ล่องแพแม่น้ำบางขาม” บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.บ้านสวนขวัญ อยู่ใกล้กับแม่น้ำบางขาม นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องแพไม้ไผ่ และชมบรรยากาศยามเย็น วิถีชีวิตของชุมชนบนลุ่มน้ำบางขาม และวิถีชุมชนเชิงเกษตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน เป็นกิจกรรมช่วงเย็นของบ้านสวนขวัญโฮมสเตย์
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
ที่พัก+อาหารเช้า+กิจกรรม ท่านละ 750 บาท
มีราคาสำหรับเป็นคณะ
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ล่องแพไม้ไผ่ เล่นน้ำ ลุ่มแม่น้ำบางขาม
-ชมวิวยามเย็นและพระอาทิตย์ตก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว วิถีชุมชนเชิงเกษตร
เบอร์โทร 08 4775 1435
7.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : บ้านสวนขวัญ / อิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
– line id : hi_kwan
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม