“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนบางใบไม้

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ “ในบาง” เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพึ่งพิงแม่น้ำลำคลอง ทำสวน มีพระพุทธรูปหลวงพ่อข้าวสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในชุมชนมีคลองเล็กคลองน้อย นับร้อยสายเชื่อมโยงกันไหลไปออกแม่น้ำตาปี สองฝั่งคลองมีธรรมชาติร่มรื่น มีต้นจากขึ้นอยู่เรียงรายและลู่ใบเข้าหากันเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่งดงาม วันอาทิตย์จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ เป็นตลาดชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
๒. ช่องทาง Online
Facebook : ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ @BangBaiMaiCommunity
YouTube : Bang Bai Mai
๓. ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน
ชื่อ นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์
ตำแหน่ง กำนันตำบลบางใบไม้
เบอร์โทร ๐๘ ๑๖๐๗ ๔๙๓๕

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม